01.02.2021 - Interreg Slovakia - Hungary

Včasná intervencia v zahraničí

Rejtett Kincsek Down Egyesület z Nyíregyházy sa zúčastňuje medzinárodnej spolupráce. Po úspešne ukončenom projekte združenie znovu spolupracuje s Liberta, n.o. z Košíc. Tieto dve organizácie pomáhajú nájsť deti z marginalizovaných skupín, ktoré potrebujú včasnú intervenciu. Jedným z najdôležitejších prvkov projektu sú cezhraničné odborné návštevy v celkovom počte osem, ktorých sa zúčastnia traja-traja odborníci oboch partnerov. Takto získajú vedomosti, ktoré v budúcnosti využijú pri včasnej intervencii. Počas jednodňových návštev sa okrem precvičovania nových metód odborníci oboznámia aj s pracovnými postupmi partnera v jednotlivých oblastiach (včasná intervencia, zdravotníctvo, špeciálna pedagogika).

V rámci projektu, ktorý trvá od 1.januára 2021 do 31.augusta 2021, si obstarajú partneri aj rozvojové pomôcky, ktoré použijú pri každodennom rozvoji detí, okrem toho Rejtett Kincsek Down Egyesület usporiada aj desať prieskumných a poradenských dní pre deti v Nyíregyháze.

V Maďarsku aj na Slovensku narastá počet detí, ktoré by potrebovali včasnú intervenciu, avšak nie každé dieťa má možnosť túto službu využiť. Zlepšenie tejto situácie má za cieľ plán, vypracovaný odborníkmi Rejtett Kincsek Down Egyesület a Liberta, n.o. z oblasti zdravotníctva a špeciálnej pedagogiky, ktorý je podporovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Projekt s názvom „Včasná intervencia na oboch stranách hranice – 2“ sa uskutočňuje so spolufinancovaním Európskej Únie (intenzita podpory 85%).

01.02.2021 - Interreg Slovakia - Hungary
Novinky import / Interreg Slovakia - Hungary  - foto
Novinky import / Interreg Slovakia - Hungary  - foto

Zoznam noviniek