ČSOB nadácia

ČSOB nadácia
Názov projektu: Podpora pre veľkosť "L"
Termín realizácie: od 15.12.2013 do 15.5.2014
Cieľ projektu: Prostredníctvom projektu "Podpora pre veľkosť "L" " si TIMI, n.o. vytýčila tieto ciele:
  • zabezpečiť rehabilitáciu starším deťom a mládeži s pohybovým postihnutím z východného Slovenska
  • zabezpečiť vzdelávanie a ukážku správnych rehabilitačných techník pre rodičov, ktoré následne realizujú v domácom prostredí
  • nasmerovať staršie deti a mládež s diagnózou DMO a ich rodičov tam, kde je im poskytnutá správna a účinná pomoc
ČSOB nadácia
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB

Projekty 2022

Projekty 2021

Projekty 2020

Projekty 2019

Projekty 2018

Projekty 2017

Projekty 2016

Projekty 2015

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012