Laurika

16.3.2013

Sme veľmi radi, že máme možnosť navštevovať rehabilitácie v centre Liberta v Košiciach, čo má pre nás viaceré výhody oproti iným zariadeniam. Okrem toho, že je to v blízkosti nášho domova a teda dieťa nemá narušený denný režim, nevznikajú nám náklady na ubytovanie a stravu.
Keďže vidíme, že Laura vďaka pravidelnej rehabilitácii začala robiť malé pokroky a cvičenia jej pomáhajú aj z toho hľadiska, aby nedošlo k ochabnutiu či stuhnutiu jej svalstva.

Po absolvovaní 3-týždňového cvičenia Therasuit sme zistili, že Laura má pevnejšie držanie tela, zlepšenie dvíhania hlavičky a jej udržanie vo vzpriamenej polohe. Začala si chytať ručky, ktoré si začala dávať aj do úst. Už po krátkom čase takisto fyzioterapeut zhodnotil prínos tejto rehabilitácie. Vyžaduje si to opakovanie cvičení, veľa trpezlivosti a času.

rodina Litavcová

Laurika

2022

1 2 3 >

2021

1 2 3 4 >

2020

1 2 3 4 5 6 >

2019

1 2 3 4 5 6 >

2018 - kliknite pre zobrazenie

2017 - kliknite pre zobrazenie

2016 - kliknite pre zobrazenie

2015 - kliknite pre zobrazenie

2014 - kliknite pre zobrazenie

2013 - kliknite pre zobrazenie

2012 - kliknite pre zobrazenie