Nadácia SPP - OPORA 2021

Finančný príspevok vrámci grantového programu OPORA 2021, za účelom poskytovania sociálnej pomoci

Vrámci grantového programu Nadácie SPP - OPORA 2021 sme získali finančný príspevok vo výške 650 Eur na zakúpenie špeciálnych pomôcok. Zakúpené boli vibračné ,tlakové a záťažové pomôcky a slúchadlá soundsory.

"Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Ndácie SPP."

Nadácia SPP - OPORA 2021
Novinky import / Nadácia SPP - OPORA 2021 - foto

Zoznam noviniek