Nadácia SPP - Rekonštrukcia miestnosti

Cieľom nášho projektu Daj zmyslom zmysel bolo rozšíriť a skvalitniť služby, ktoré poskytujeme v centre Liberta. Podarilo sa nám zrekonštruovať priestory na prízemí,  aby sme vedeli poskytovať našim klientom rehabilitácie pre deti a zároveň pripraviť priestory na poskytovanie terapie Senzorickej integrácie v budúcnosti.

V apríli sa začali rekonštrukčné/stavebné práce, ktoré priebežne podľa časového plánu pokračovali ďalej do leta 2020. Bohužial aj z dôvodu opatrení Vlády SR ohľadom COVID-19 sa nám už dodatočné zariadenie miestnosti bude posúvať.

Výška finančného príspevku: 10 000 €

Nadácia SPP - Rekonštrukcia miestnosti
Projekty 2020 / Nadácia SPP - Rekonštrukcia miestnosti - foto
Projekty 2020 / Nadácia SPP - Rekonštrukcia miestnosti - foto
Projekty 2020 / Nadácia SPP - Rekonštrukcia miestnosti - foto
Projekty 2020 / Nadácia SPP - Rekonštrukcia miestnosti - foto
Projekty 2020 / Nadácia SPP - Rekonštrukcia miestnosti - foto
Projekty 2020 / Nadácia SPP - Rekonštrukcia miestnosti - foto
Projekty 2020 / Nadácia SPP - Rekonštrukcia miestnosti - foto
Projekty 2020 / Nadácia SPP - Rekonštrukcia miestnosti - foto
Projekty 2020 / Nadácia SPP - Rekonštrukcia miestnosti - foto

Projekty 2022

Projekty 2021

Projekty 2020

Projekty 2019

Projekty 2018

Projekty 2017

Projekty 2016

Projekty 2015

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012