25.08. - Interreg Slovakia - Hungary

Včasná intervencia na oboch stranách hranice 2 – senzorická miestnosť

Pri siedmej príležitosti pricestoval do Košíc tím pedagógov z Csodaváru Nyíregyháza – inkluzívne rozvojové centrum a herňa, prevádzkovaného organizáciou Rejtett Kincsek Down Egyesület, aby sa oboznámil so senzorickými pomôckami a vymenil si skúsenosti so zahraničnými kolegami.

Pri rozvoji dieťaťa v rámci včasnej intervencie je dôležitým prvkom použitie senzorických pomôcok. Rôzne hojdačky, farebné loptičky, „koberce“ z rôznych materiálov, drevené dosky, penové matrace, to všetko patrí k zariadeniu senzorickej miestnosti. Nachádza sa v nej aj bazén s loptičkami, ktorý odborníci používajú aj ako odmenu pre deti.

V Maďarsku aj na Slovensku narastá počet detí, ktoré by potrebovali včasnú intervenciu, avšak nie každé dieťa má možnosť túto službu využiť. Zlepšenie tejto situácie má za cieľ plán, vypracovaný odborníkmi Rejtett Kincsek Down Egyesület a Liberta, n.o. z oblasti zdravotníctva a špeciálnej pedagogiky, ktorý je podporovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Projekt s názvom „Včasná intervencia na oboch stranách hranice – 2“ sa uskutočňuje so spolufinancovaním Európskej Únie (intenzita podpory 85%).


25.08. - Interreg Slovakia - Hungary
Novinky import / Interreg Slovakia - Hungary  - foto
Novinky import / Interreg Slovakia - Hungary  - foto

Zoznam noviniek