Náš tím

MUDr. Jana Rybárová
MUDr. Jana Rybárová

Lekár FBRL - (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia)

 • garant zdravotníckeho zariadenia

MUDr. Ondrej Fehér
MUDr. Ondrej Fehér

Lekár ortopéd


PhDr. Renáta Ferencsik
PhDr. Renáta Ferencsik

riaditeľ a štatutár Liberta, n.o.

 • email: ferencsik@centrumliberta.sk

Dr. Štefan Ferencsik
Dr. Štefan Ferencsik

predseda správnej rady Liberta, n.o.

 • certifikát na metódu TheraSuit parents
 • certifikát GIGER MD therapy
 • certifikát terapie SKENAR I
 • kurz tradičnej chiropraxie

Mgr. Zuzana Lašovská
Mgr. Zuzana Lašovská

 • office manager
 • finančný manager
 • koordinátor 2 %
 • email: lasovska@centrumliberta.sk

Mgr. Miroslava Lešňanská
Mgr. Miroslava Lešňanská

project manager


Marcela Vojakovičová
Marcela Vojakovičová

recepčná


Mgr. Zuzana Murgáč
Mgr. Zuzana Murgáč

špeciálny pedagóg

 • kurz "Praktické využitie dotykových tabletov pre vzdelávanie detí s mentálnym a kombinovaným postihnutím a pre alternatívnu komunikáciu a logopédiu"
 • kurz "Inštruktor sociálnej rehabilitácie"
 • Kurz "EEG Biofeedback pre začiatočníkov" (Prešov)
 • Kurz "EEG Biofeedback pre pokročilých" (Prešov)
 • Kurz "Neurológia v EEG Biofeedbacku" (Jihlava)
 • Kurz "EEG Biofeedback pre začiatočníkov" (Praha inštitút, podľa manželov Othmers)
 • Kurz "EEG Biofeedback pre pokročilých" (Praha inštitút, podľa manželov Othmers)
 • Možnosti práce v multisenzorickej miestnosti - Snoezelen, 2014, 3lobit o.z.
 • Senzorická integrácia v pedagogike a špeciálnej pedagogike, 2016, O.Z. 3lobit
 • Senzorická integrácia-odhaľovanie problémov v senzorickom spracovaní a senzorické stratégie, 2021
 • Vyvijajúci sa mozog a sociálno-emocionálny vývin dieťaťa
 • Medzinárodná konferencia INPP
 • AIT/FST

Mgr. Mária Pappová
Mgr. Mária Pappová

 • sociálny pracovník
 • masér ( klasická masáž, lymfodrenáž, bankovanie a iné..)
 • Kurz SM - System
 • Kineziotejping
 • Kurz trigger point terapia

Mgr. Lucia Knapová
Mgr. Lucia Knapová

fyzioterapeut

 • Certifikát na GIGER MD therapy
 • Certifikát TheraSuit Basic&Advanced Method 
 • kurz "Synergická reflexná terapia podľa Dr. Pfaffenrota u detí a dospelých s centrálnymi poruchami pohybu"
 • kurz "Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí so psychomotorickým oneskorením v rannom veku"
 • kurz kineziotejping
 • DNS Batoľa
 • Odborný seminár psychomotorického vývinu ako prediktor schopnosti jesť a piť
 • Vývoj dieťaťa krok po kroku do jedného roku
 • Fyzioterapia detí
 • "Aby deti chodili správne" Vývoj, terapia a správna obuv

Maroš Koľvek, Dipl.f.
Maroš Koľvek, Dipl.f.

fyzioterapeut

 • certifikát na metodu TheraSuit
 • certifikát DNS, úroveň A - dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolára, koncept založený na vývinovej kineziologie
 • kurz: DNS B

Michal Ďak, Dipl.f.
Michal Ďak, Dipl.f.

fyzioterapeut

 • kurz: Autoreflexné prenatálne, postnatálne terapeutické polohy (APPP)
 • kurz: Neurokinetic therapy I
 • kurz: DNS Batole
 • kurz: Kineziotejping
 • kurz: DNS A, DNS B
 • kurz: chodidlá a plochonožie

Tomáš Kastelovič, Dipl.f.
Tomáš Kastelovič, Dipl.f.

fyzioterapeut

 • kurz: TheraSuit
 • kurz: DNS Batole
 • SM System, kurz A,B
 • základný kurz bazálnej stimulácie

Mgr. Eva Mydlová
Mgr. Eva Mydlová

 • fyzioterapeut
 • Certifikát "Noha dieťaťa s detskou mozgovou obrnou"
 • Certifikát "Detská noha z pohľadu fyzioterapeuta"
 • Kineziotejping
 • Detská noha
 • Kurz respiračnej fyzioterapie
 • Certifikát "TheraTogs"

Mgr. Jana Jakubová
Mgr. Jana Jakubová

 • Fyzioterapeut
 • Certifikovaná pracovná činnosť Mobilizačné techniky
 • Galileo training therapy
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa
 • Postgraduálny kurz v rehabilitácii náhlych cievnych mozgových príhod
 • Postgraduálny kurz v rehabilitácii pacientov po kraniotraume
 • Postgraduálny kurz v kardiorehabilitácii
 • Postgraduálny kurz v neurorehabilitácii
 • Kurz SPS (SM systém) I. - IV.
 • Kineziologická diagnostika v ranném dětském věku

Mária Mareková, Dipl.f.
Mária Mareková, Dipl.f.

fyzioterapeut

 • Kurz: DNS A, B
 • Kurz: DNS Batole
 • SM System 1 - 4
 • Kineziotejping

Mgr. Barbora Kuklišová
Mgr. Barbora Kuklišová

fyzioterapeut

 • Kurz: Kineziologická diagnostika v ranném detském veku z pohledu BPP
 • Kurz: DNS batole
 • Kurz: Kinesiotaping
 • Kurz: Spirálni stabilizáce

Bc. Vladimír Kozel
Bc. Vladimír Kozel

fyzioterapeut

 • kurz: DNS A
 • kurz: DNS Batole
 • kurz: Kineziotejping
 • CLASI -CASI certifikovaný program senzorické integrace

Mgr. Erik Lukáč
Mgr. Erik Lukáč

fyzioterapeut

 • kurz: Taping a jeho využitie vo fyzioterapii
 • kurz: DNS A
 • kurz: Ruské kombinované techniky

Klaudia Ondová, Dipl.f.
Klaudia Ondová, Dipl.f.

fyzioterapeut

 • Kurz trigger point terapia
 • Kurz: DNS Batole
 • Kineziotejping

Simona Kačmáriková, Dipl.f.
Simona Kačmáriková, Dipl.f.

fyzioterapeut

 • kurz respiračnej fyzioterapie
 • kurz: DNS Batole
 • kurz: Kineziotejping
 • kurz: Chodidlá a plochonožie
 • kurz: Rehabilitácia pacientov s vestibulárnymi poruchami

Darina Pillárova, Dipl.f.
Darina Pillárova, Dipl.f.

 V súčastnosi na materskej dovolenke.

 • fyzioterapeut / masér
 • certifikát na metódu TheraSuit
 • kurz kineziotejping
 • kurz "Využitie nových konceptov v terapeutickej praxi u detí s DMO"
 • seminár Feldenkraisovej metódy
 • seminár Montessori pedagogiky
 • medzinárodná konferencia "Rehabilitácia v pediatrii"
 • kurz "Synergická reflexná terapia podľa Dr. Pfaffenrota u detí a dospelých s centrálnymi poruchami pohybu"
 • kurz "Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí so psychomotorickým oneskorením v rannom veku"

Bc. Jana Fedorková
Bc. Jana Fedorková

 V súčastnosti na materskej dovolenke.

 • Fyzioterapeut
 • Certifikát "TheraTogs"
 • Kurz: DNS Batole

Bc. Dana Jarabá
Bc. Dana Jarabá

v súčasnosti na materskej dovolenke

 • fyzioterapeut
 • certifikát na metódu TheraSuit
 • kurz kineziotejping
 • Autorefelxené prenatálne, postnatálne terapeutické polohy
 • Kurz respiračnej fyzioterapie

Miroslava Jurenková, Dipl.f.
Miroslava Jurenková, Dipl.f.

v súčasnosti na materskej dovolenke

 • fyzioterapeut
 • certifikát na metódu SpiderSuit

Mgr. Martina Benedeková
Mgr. Martina Benedeková

V súčastnosti na materskej dovolenke

 • fyzioterapeut
 • Aplikácia vývojovej kineziológie podľa Vojtu uhybných porúch v detskom veku
 • Stabilita v pohybovom systéme a hlboký stabilizačný systém
 • Funkčný taping vo fyzioterapii
 • Metóda špirálovej stabilizácie chrbtice 1A