Opatrenia

Nový rok sme začali s prísnejšími opatreniami.
V Centre Liberta sa už aj pred pandemickými opatreniami miestnosti pravidelne každú noc dezinfikovali germicídnymi žiaričmi, pretože sme ich na tento účel osadili do každej miestnosti už pri rekonštrukcii.
Od zavedenia spomínaných opatrení sme pristúpili k ožarovaniu miestností aj po každom klientovi. Samozrejme naďalej ostávajú v platnosti opatrenia ako zisťovanie telesnej teploty a dezinfekcia rúk pri vstupe a používanie rúšok ????
V súvislosti s uvedenými opatreniami sme nútení obmedziť aj prítomnosť rodičov v priestoroch Centra Liberta, t.j. rodič sa nemôže zdržiavať pri terapiách a v čakárni je prítomnosť obmedzená na odovzdanie dieťaťa terapeutovi.
Ďakujeme, že toto obmedzenie rešpektujete.
Opatrenia

Zoznam noviniek