17.11.2020 - Protokol Edumodul v slovenčine

Na základe dlhodobých skúseností bolo zistené, že na medzinárodnej úrovni chýbajú kapacity v oblasti vzdelávania aj v zdravotníctve. Touto cestou prinášame odborníkom do rúk taký prostriedok, ktorým môžu pomôcť sebe aj kolegom zvýšiť efektivitu práce.
Protokol, čiže príručka pre odborníkov pracujúcich s deťmi s odlišným vývojom, na 43 stranách, na stránke: www.edumodul.sk obsahuje všetky dôležité informácie o platforme e-learningu.
Príručku vypracovali organizácie z Maďarska - Rejtett Kincsek Down Egyesület, zo Slovenska – Centrum Liberta, a z Rumunska – Caritas.
Z predchádzajúcej spolupráce sa zrodila taká príručka, ktorá definuje intervenciu v rannom veku, a podporuje rozšírenie prijímacej výchovy v praxi.

17.11.2020 - Protokol Edumodul v slovenčine

Zoznam noviniek