01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy

V rámci projektu "Včasná intervencia na oboch stranách hranice" sme usporiadali 3. workshop pre odborníkov z Rejtett Kincsen Down Egyesület Nyíregyházy, ktorí navštívili Centrum Liberta. Vzájomnú inšpiráciu a výmenu skúseností uvedené organizácie uskutočnili v rámci projektu, ktorý je podporovaný Európskym Rozvojovým Fondom a Programom Spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko. V Maďarsku a na Slovensku čoraz viac detí potrebuje včasnú intervenciu a žiaľ nie každý má príležitosť resp. možnosť sa k intervencii dostať.
Ukázali sme im celé naše centrum a predstavili sme im všetky naše služby, pridali sme aj názorné ukážky ako pracujeme s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Niektorí odborníci si našu hlavnú terapiu vyskúšali priamo aj na sebe.
Workshop sme ukončili spoločným obedom.
01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto
Novinky import / 01.02.2020 - 3. workshop pre odborníkov z Nyíregyházy - foto

Zoznam noviniek