09.08.2021 - Interreg Slovakia - Hungary

Giger MD terapia na rozvoj pohybu – naši odborníci v Košiciach

Tím pedagógov z Csodaváru Nyíregyháza – inkluzívne rozvojové centrum a herňa, prevádzkovaného združením Rejtett Kincsek Down Egyesület už druhýkrát navštívil Centrum Liberta v Košiciach.

Odborníci z Nyíregyházy sa pri ôsmych príležitostiach v rámci projektu „Včasná intervnencia na oboch stranách hranice 2“ FMP-E/1901/4.1/109 oboznámili s prácou a špeciálnymi pomôckami v rehabilitačnom centre Liberta v Košiciach.

Pri tejto príležitosti sa oboznámili s terapiou Giger MD, pri ktorej sa na špeciálnom stroji vykonávajú dynamické, rytmické a zosúladené pohyby pôsobiace na centrálnu nervovú sústavu, ako aj na prepojenia medzi nervovými bunkami.

Prístroj Giger MD ponúka niekoľko rôznych možností terapie. Odborníci Liberty n.o. uviedli, že táto terapia rozvíja rovnováhu, koordináciu pohybu, napravuje pohyb pacienta, uvoľňuje svalovú stuhnutosť, posilňuje svaly ale tiež eliminuje chvenie a zaznamenávajú sa pri nej aj ďalšie pozitívne účinky.

 V Maďarsku aj na Slovensku narastá počet detí, ktoré by potrebovali včasnú intervenciu, avšak nie každé dieťa má možnosť túto službu využiť. Zlepšenie tejto situácie má za cieľ plán, vypracovaný odborníkmi Rejtett Kincsek Down Egyesület a Liberta, n.o. z oblasti zdravotníctva a špeciálnej pedagogiky, ktorý je podporovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Projekt s názvom „Včasná intervencia na oboch stranách hranice – 2“ sa uskutočňuje so spolufinancovaním Európskej Únie (intenzita podpory 85%).


09.08.2021 - Interreg Slovakia - Hungary
Novinky import / Interreg Slovakia - Hungary  - foto
Novinky import / Interreg Slovakia - Hungary  - foto

Zoznam noviniek