11.08. - Interreg Slovakia - Hungary

Znovu v Košiciach – naši odborníci sa oboznámili s terapiou Snoezelen

Tím pedagógov z Csodaváru Nyíregyháza – inkluzívne rozvojové centrum a herňa, prevádzkovaného organizáciou Rejtett Kincsek Down Egyesület , sa v rámci projektu „Včasná intervencia na oboch stranách hranice 2“ FMP-E/1901/4.1/109 oboznámil s prácou v rehabilitačnom Centre Liberta v Košiciach.

V utorok traja pedagógovia z Csodaváru už po tretíkrát  pricestovali do Košíc, aby sa oboznámili s tzv. multisenzorickým prostredím v rámci terapie Snoezelen.

Odborníci Liberta n.o. nám porozprávali, že túto terapiu pôvodne vyvinuli v roku 1970 pre osoby s mentálnym postihnutím, ale dnes sa využíva v širšom okruhu diagnóz. Na Slovensku je táto terapia známa, deti v Centre Liberta ju obzvlášť obľubujú, lebo prebieha vo farebnom a zaujímavom prostredí. Miestnosť na účely Snoezelen terapie v Centre Liberta je bez okna, miesto plné pokoja bez vonkajších stimulov. Vyskytujú sa tam cielené podnety na rozvoj zraku (odrazy svetla, lavalampy, lampy), plávajúce predmety a bubliny vo vodnom stĺpe meniacom farby. Sluch detí rozvíja príjemná hudba, dotyk je stimulovaný viacerými pomôckami z rôznych materiálov.

V Maďarsku aj na Slovensku narastá počet detí, ktoré by potrebovali včasnú intervenciu, avšak nie každé dieťa má možnosť túto službu využiť. Zlepšenie tejto situácie má za cieľ plán, vypracovaný odborníkmi Rejtett Kincsek Down Egyesület a Liberta, n.o. z oblasti zdravotníctva a špeciálnej pedagogiky, ktorý je podporovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Projekt s názvom „Včasná intervencia na oboch stranách hranice – 2“ sa uskutočňuje so spolufinancovaním Európskej Únie (intenzita podpory 85%).


11.08. - Interreg Slovakia - Hungary
Novinky import / Interreg Slovakia - Hungary  - foto
Novinky import / Interreg Slovakia - Hungary  - foto

Zoznam noviniek