13.12.2018 - Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou

Vďaka programu Erasmus+ vám predstavujeme náš nový projekt s názvom: Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou, ktorý sme začali realizovať v novembri spolu s partnermi Rejtett Kincsek Down Egyesület z Maďarska a Caritas z Rumunska.
Cieľom projektu je vytvoriť jedinečný online e-learningový systém, ktorý pomôže riešiť problémy v oblasti včasnej intervencie.
Používaním digitálnych prostriedkov zvýšime dosiahnuteľnosť a úroveň starostlivosti v regióne, čo znamená aj odborný pokrok pre odborníkov všetkých troch organizácií. Taká flexibilná platforma venujúca sa včasnej intervencii sa pokladá za inováciu aj na medzinárodnej úrovni.

13.12.2018 - Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou

Zoznam noviniek