17.02.2020 Kyslíkom k rozvoju

Kyslíkom k rozvoju
V rámci programu „Včasná intervencia na oboch stranách hranice“ usporiadaného Centrom Liberta z Košíc a Rejtett Kincsek Down Egyesület z Nyíregyházy, podporovaného Európskym Rozvojovým Fondom a Programom Spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarskosa okrem výmeny skúseností a intervenčných metód vo sférach zdravotníctva, sociálnych vecí a špeciálnej pedagogiky rozvíjajú a terapie a škálu pomôcok.
Kyslíkový koncentrátor je vhodný aj pre najintenzívnejšiu kyslíkovú terapiu, pretože môže produkovať päť až šesť litrov kyslíka za minútu. Niektoré modely kyslíkových prístrojov môžu pracovať nepretržite až 24 hodín denne, a tak sú ideálne pre oxygenoterapiu.
17.02.2020 Kyslíkom k rozvoju
Novinky import / Kyslíkom k rozvoju - foto

Zoznam noviniek