2018/December - Erasmus+, Prvé partnerské stretnutie

Partnerstvo v novom projekte Erasmus + 

Hlavnou myšlienkou je vytvorenie novej online výukovej platformy pre rodičov a efektívnejšiu prácu s deťmi. Partnerom projketu je maďarské združenie - Skryté poklady, združenie Dawn a Arcidiecézna charita SATUMARE.

Konalo sa prvé partnerské stretnutie 27. 11 - 28.11. 2018 v Nyíregyháze. 

Viac fotografií nájdete v albume: 

http://www.centrumliberta.sk/index.php?id=35&gi=94

2018/December - Erasmus+, Prvé partnerské stretnutie

Zoznam noviniek