26.02.2020 Nákup IT prostriedkov

V rámci programu „Včasná intervencia na oboch stranách hranice“ usporiadaného Centrom Liberta z Košíc a Rejtett Kincsek Down Egyesület z Nyíregyházy, podporovaného Európskym Rozvojovým Fondom a Programom Spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko sa okrem výmeny skúseností a intervenčných metód vo sférach zdravotníctva, sociálnych vecí a špeciálnej pedagogiky rozvíjajú a terapie a škálu pomôcok.
Dnes už každodenná činnosť vyžaduje aspoň základnú znalosť práce s IT technológiami, tak je to aj v prípade včasnej intervencie. Vďaka podpore Rozvojového Fondu a Programom Spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko, v rámci projektu „Včasná intervencia na oboch stranách hranice“si mohla Liberta zaobstarať IT prostriedky (PC, notebook a tlačiareň) ktoré poslúžia v každodennej práci.
26.02.2020 Nákup IT prostriedkov
Novinky import / 26.02.2020 Včasná intervencia na oboch stranách hranice - foto
Novinky import / 26.02.2020 Včasná intervencia na oboch stranách hranice - foto

Zoznam noviniek