30.01.2019 - Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc

Potešili sme sa správe, že sme sa stali partnermi projektu "Intervencia v ranom detstve dvoch stranách hraníc", ktorou hlavný partner je Rejett Kincsek Down Egyesűlet . Tento projekt je podpornený cez Interreg Slovakia - Hungary - Fond malých projektov pre východný región. Viac o tomto programe cezhraničnej spolupráce nájdete na ich webovej stránke. https://www.skhu.eu/

Združenie Down Rejtett Kincse z Maďarskej republiky a centrum LIberta zo Slovenska už roky sú úspešne spolupracujúcimi partnermi. Naším cieľom je realizácia odborných cezhraničných programov, pomocou ktorých môžeme zlepšiť metódy filtrácie detí, ktoré sú odkázané na ranný rozvoj, žijúcich na perifériii spoločnosti, taktiež pomôžeme zlepšiť ich životnú úroveň, pomôžeme prijatiu a integrácii do spoločnosti. Podľa cieľov programu počas jedného roka usporiadame dva worksopy za účasti 30-30 odborníkov, keďže v oblasti špeciálnej pedagogiky Maďarsko, v oblasti zdravotníctva Slovensko je silnejšie, takžetýmto spôsobom ľahšie spoznáme odborné inovácie partnerov, ľahšie presadíme do vlastnej praxe. Plánujeme uskutočniť dve návštevy aj pre rodiny u partnerov, raz u Združení Down Rejteee Kincsek a druhý krát u Liberty. Cieľom týchto forumov pre rodičov je taktiež učiť sa od seba. V Maďarsku plánujeme na štzroch periférnych miestach oblasti župy Szabolcs-Szatmár-Bereg vytvoriť poradenské body, a to 10 krát, kde ňšpeciálí pedagógovia urobia filtráciu detí vo veku 0-6 rokov a poskytnú poradenstvo. Aj v Maďarsku aj na Slovensku čoraz viac malých detí by potrebovalo skorý vývoj, žiaľ nie každý má možnosť. Našim projektom by sme chceli aj toto zabezpečiť, zvýšením kapacity, vývojom sád nástrojov, prípravou krátkych filmov, pomocou ktorých vieme ešte bližšie dostať spoločenstvá na periférii spoločnosti k spoločnosti. Taktiež môžeme upozorniť rodičov na dôležitost včasnej odbornej starostlivosti, a aby spoznali ak ich dieťa potrebuje ranný vývoj.

30.01.2019 - Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc
Novinky import / 30.01.2019 - Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc - foto
Novinky import / 30.01.2019 - Intervencia v ranom detstve na dvoch stranách hraníc - foto

Zoznam noviniek