8.6.2022 - Nová kolegyňa

V tíme Centra Liberta vítame novú kolegyňu Mgr. Janku Jakubovú.
Janka má päťročné skúsenosti vo fyzioterapii detí a dospelých. Pracovala v medzinárodnom rehabilitačnom centre, kde získala skúsenosti s intenzívnou rehabilitáciou a oblekovými terapiami. Má za sebou viacero odborných kurzov, ktoré v spojení s jej praxou budú ďalším prínosom pre našich klientov.
Prehľad absolvovaných kurzov:
✅ Certifikovaná pracovná činnosť Mobilizačné techniky
✅ Galileo training therapy
✅ Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa
✅ Kurz SPS (SM systém) I - IV
✅ Postgraduálny kurz v rehabilitácii náhlych cievnych mozgových príhod
✅ Postgraduálny kurz v rehabilitácii pacientov po kraniotraume
✅ Postgraduálny kurz v kardiorehabilitácii
✅ Postgraduálny kurz v neurorehabilitácii
✅ Dreamski program – adaptívny športový inštruktor alpského lyžovania pre osoby s hendikepom - Moskva

8.6.2022 - Nová kolegyňa

Zoznam noviniek