Active citiziens fund

Vďaka projektu "Daj zmyslom zmysel ", ktorý je podporený z programu ACF - Slovakia a financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021, kde správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou realizujeme rekonštrukciu a zariadenie miesnosti pre senzorickú integráciu.
Active citiziens fund
Projekty 2020 / Active citiziens fund - foto
Projekty 2020 / Active citiziens fund - foto
Projekty 2020 / Active citiziens fund - foto
Projekty 2020 / Active citiziens fund - foto
Projekty 2020 / Active citiziens fund - foto

Projekty 2022

Projekty 2021

Projekty 2020

Projekty 2019

Projekty 2018

Projekty 2017

Projekty 2016

Projekty 2015

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012