Všetkým zazvonilo!

Centrum Liberta sa stalo partnerom v projekte s názvom “Všetkým zazvonilo!” - integrovaný praktický protokol včasnej detskej intervencie a školského spoločného vzdelávania pre deti s postihnutím s identifikačným číslom  2015-1-HU01-KA201-013575. Projekt je financovaný v rámci programu ERASMUS+ Strategické partnerstvo/Vzdelávanie pre rok 2015.

Popri maďarskom Združení Down so sídlom v Nyíregyháze, ktoré je zároveň koordinátorom projektu, dostanú príležitosť prostredníctvom aktivít projektu napomôcť aplikácii včasného rozvoja a intervencie, ako aj integrácii detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do škôl a materských škôlok aj Organizácia Arcidiecéznej Charity Satu-Mare z Rumunska a Centrum Liberta z Košíc.
Cieľom projektu je geografické rozšírenie programu “Všetkým zazvonilo!” na Maďarsko, Rumunsko a Slovensko, ako aj rozšírenie súčasného protokolu “Všetkým zazvonilo!” o metodiku včasnej intervencie, vytvoriac tak komplexnú metodiku včasného, predškolského a školského rozvoja a vzdelávania. Dlhodobým cieľom je integrácia detí, ktoré sa zúčastnili aktivít včasného rozvoja v rámci programu včasnej intervencie do vzdelávacieho systému materských škôlok a škôl.


Projekt je podporovaný Európskou Komisiou. Informácie obsiahnuté v tomto ozname, nemusia odzrkadľovať názory Európskej Komisie.

Všetkým zazvonilo!

Projekty 2020

Projekty 2019

Projekty 2018

Projekty 2017

Projekty 2016

Projekty 2015

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012