Všetkým zazvonilo!

Centrum Liberta sa stalo partnerom v projekte s názvom “Všetkým zazvonilo!” - integrovaný praktický protokol včasnej detskej intervencie a školského spoločného vzdelávania pre deti s postihnutím s identifikačným číslom  2015-1-HU01-KA201-013575. Projekt je financovaný v rámci programu ERASMUS+ Strategické partnerstvo/Vzdelávanie pre rok 2015.

Popri maďarskom Združení Down so sídlom v Nyíregyháze, ktoré je zároveň koordinátorom projektu, dostanú príležitosť prostredníctvom aktivít projektu napomôcť aplikácii včasného rozvoja a intervencie, ako aj integrácii detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami do škôl a materských škôlok aj Organizácia Arcidiecéznej Charity Satu-Mare z Rumunska a Centrum Liberta z Košíc.
Cieľom projektu je geografické rozšírenie programu “Všetkým zazvonilo!” na Maďarsko, Rumunsko a Slovensko, ako aj rozšírenie súčasného protokolu “Všetkým zazvonilo!” o metodiku včasnej intervencie, vytvoriac tak komplexnú metodiku včasného, predškolského a školského rozvoja a vzdelávania. Dlhodobým cieľom je integrácia detí, ktoré sa zúčastnili aktivít včasného rozvoja v rámci programu včasnej intervencie do vzdelávacieho systému materských škôlok a škôl.


Projekt je podporovaný Európskou Komisiou. Informácie obsiahnuté v tomto ozname, nemusia odzrkadľovať názory Európskej Komisie.

Všetkým zazvonilo!

Projekty 2022

Projekty 2021

Projekty 2020

Projekty 2019

Projekty 2018

Projekty 2017

Projekty 2016

Projekty 2015

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012