T for all, all for T

Názov projektu: "T" FOR ALL, ALL FOR "T"

Dátum realizácie: apríl 2015 - september 2015

Suma: 2000 eur 

Cieľ:

Projekt bol zameraný na utuženie rodinných vzťahov. Rodiny, ktoré majú zdravotne postihnuté dieťa nemajú popri naročných  rehabilitáciach priestor aj na aktivity, kde by si dopriali relax. Vďaka tomuto projektu mohli zažiť Deň kníh, Planetárium, Piknic Pool Párty, Eko deň na farme, Bábkové divadlo, či Maškarný ples. 

Fotogaleria: 

T for all, all for T

Projekty 2022

Projekty 2021

Projekty 2020

Projekty 2019

Projekty 2018

Projekty 2017

Projekty 2016

Projekty 2015

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012