Nadácia Orange

Grantový program: Prekročme spolu bariéry 2012
Názov projektu: Viac možností...
Schválená suma: 2.000 €
Trvanie projektu: 1.6.2012 - 31.10.2012

Našim zámerom je pokryť stále sa zvyšujúci dopyt po rehabilitačných službách, inovatívnych možnostiach liečby zdravotne postihnutých deťoch a najmä zaviesť komplexný rehabilitačný program, ktorý na východnom Slovensku chýba.

Nadácia Orange

Projekty 2022

Projekty 2021

Projekty 2020

Projekty 2019

Projekty 2018

Projekty 2017

Projekty 2016

Projekty 2015

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012