Nadácia Orange

Grantový program: Prekročme spolu bariéry 2012
Názov projektu: Viac možností...
Schválená suma: 2.000 €
Trvanie projektu: 1.6.2012 - 31.10.2012

Našim zámerom je pokryť stále sa zvyšujúci dopyt po rehabilitačných službách, inovatívnych možnostiach liečby zdravotne postihnutých deťoch a najmä zaviesť komplexný rehabilitačný program, ktorý na východnom Slovensku chýba.

Nadácia Orange

Projekty 2020

Projekty 2019

Projekty 2018

Projekty 2017

Projekty 2016

Projekty 2015

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012