Nadácia SLSP - zá - HRA - da

Názov projektu: zá - HRA - da
Dátum realizácie: august/september 2018

Suma: 5 000 eur

Cieľ:

Cieľom projektu bola výstavba detského ihriska a revitalizácia plochy v areáli denného centra Liberta na Obrancov mieru. Priestor slúžil na oddych, zábavu, relaxáciu a vzájomné stretávanie sa rodín.

Nadácia SLSP - zá - HRA - da

Projekty 2022

Projekty 2021

Projekty 2020

Projekty 2019

Projekty 2018

Projekty 2017

Projekty 2016

Projekty 2015

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012