Karpatská nadácia

Názov projektu: Pohyb hrou
Trvanie projektu: 15.3.2013 - 31.10.2013
Výška podpory: 5.900 € Cieľom projektu je vytvoriť športovo - oddychovú zónu prístupnú predovšetkým deťom predškolského veku s telesným postihnutím.

Galéria k projektu:

Karpatská nadácia

Projekty 2022

Projekty 2021

Projekty 2020

Projekty 2019

Projekty 2018

Projekty 2017

Projekty 2016

Projekty 2015

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012