Nový šat pre ihrisko v Liberte

Dňa 10.06.2022 sme v rámci projektu "Nový šat pre ihrisko v Liberte" vykonali spolu s dobrovoľníkmi zo spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia maľovanie plotu, ktorý obklopuje areál centra Liberta , n.o. na ulici Obrancov mieru 18 v Košiciach a zároveň sme namaľovali drevené herné prvky detského ihriska, vykonali rôzne záhradnícke práce - ako hrabanie lístia, vyklčovanie koreňov živého plota, okopávanie, orezávanie kríkov, vysadenie okrasných kvetov do pripravených truhlíkov, ktoré sú umiestnené priamo pri vchode do budovy. Do tohto projektu sa zapojilo 15 dobrovoľníkov zo spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a 3 naši zamestnanci z centra Liberta.
Nový šat pre ihrisko v Liberte

Projekty 2022

Projekty 2021

Projekty 2020

Projekty 2019

Projekty 2018

Projekty 2017

Projekty 2016

Projekty 2015

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012