Program Švajčiarsko - Slovenskej spolupráce

V spolupráci s nadáciou Ekopolis a švajčiarskym partnerom tilia Stiftung für Langzeitpflege

Názov projektu: Implementácia švajčiarskej Koordinačno-dynamickej terapie v centre Liberta
Termín realizácie: december 2013 až február 2015
Plánované zavedenie GIGER MD terapie: August 2014
Plánované zavedenie Snoelezen terapie: August 2014
Cieľ projektu: Zlepšenie mobility, lokomočných schopností a zvýšenie svalovej hmoty pre deti s detskou mozgovou obrnou a pohybovo postihnuté deti aktivovaním a zmenami centrálnej nervovej sústavy prostredníctvom švajčiarskej GIGER MD terapie.

V rámci projektových aktivít plánujeme v centre Liberta:

  • rozšírenie rehabilitačných pomôcok o zariadenia pre GIGER MD terapiu,
  • rozšírenie odborného personálu a zvýšenie kvalifikácie odborného personálu zaškolením fyzioterapeutov na GIGER MD terapiu,
  • vytvorenie senzomotorickej miestnosti a poskytovanie Snoezelen terapie
  • zlepšiť publicitu a informovanosť o službách centra Liberta,

Projekt je realizovaný v spolupráci so švajčiarskou partnerskou organizáciou tilia Stiftung für Langzeitpflege (TILIA). Prostredníctvom TILIA budú zakúpené rehabilitačné pomôcky pre GIGER MD terapiu a priamo vo Švajčiarsku budú vyškolení dvaja špecialisti - fyzioterapeuti. Zároveň v rámci projektu rozšírime služby centra Liberta o poskytovanie terapie Snoelezen. Súčasťou projektu je aj workshop o zavedených terapiách.

Dňa 16.6.2014 bola Riadiacim výborom Blokového grantu pre podporu partnerstiev schválená zmena švajčiarskeho partnera na tilia Stiftung für Langzeitpflege.

Uvedená zmena prinesie kvalitnejšiu najnovšiu terapiu GIGER MD spolu s odpovedajúcimi špecializovanými terapeutickými zariadeniami GIGER MD a školeným personálom pre uvedenú terapiu GIGER MD.

Aktuálne výzvy v rámci projektu: Implementácia švajčiarskej Koordinačno - dynamickej terapie v centre Liberta


Aktuálne výzvy

20.1.2014 - Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Služby – web master“ UKONČENÉ

20.1.2014 - Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Reprografické služby – Infotabuľa“ UKONČENÉ

19.5.2014 Výzva na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa  - UKONČENÉ

26.6.2014 Výzva na obstaranie pomôcok na terapiu Snoelezen UKONČENÉ

Jún - Júl 2014 Priame rokovacie konanie na obstaranie pomôcok GIGER MD UKONČENÉ

25.8.2014 Výzva na lektorské služby pre Snoezelen terapiu - UKONČENÉ

28.8.2014 Výzva na reprografické služby - UKONČENÉ

28.8.2014 Výzva na služby workshop - konferenčná miestnosť, ubytovanie, občerstvenie - UKONČENÉ

2.9.2014 Výzva na služby tlmočníka na workshop - UKONČENÉ

Školenie na poskytovanie GIGER MD terapie

V dňoch 17. až 20.6.2014 sa uskutočnilo školenie na poskytovanie GIGER MD terapie vo Švajčiarsku. Školenia sa zúčastnili dvaja fyzioterapeuti Centra Liberta a predseda správnej rady TIMI, n.o.

Školenie prebiehalo na klinike výrobcu zariadení GIGER MD v Solothurne a na klinike partnerskej organizácie tilia Stiftung für Langzeitpflege v Berne. Naši fyzioterapeuti úspešne absolvovali záverečné skúšky a obdržali od autorizovanej osoby, spoločnosti Combo AG, certifikát o spôsobilosti prevádzať GIGER MD terapiu.

Fotogaléria tu...

Zavedenie terapie Snoezelen

Vďaka programu Švajčiarsko - Slovenskej spolupráce sme v auguste 2014 úspešne spustili senzorickú miestnosť - Snoezelen, ktorá sa od začiatku stala obľúbeným relaxačno - terapeutickým miestom nielen pre našich malých klientov.

Snoezen miestnosť sme zariadili kvalitnými výrobkami, ktoré boli vyvinuté pre osoby so špeciálnymi potrebami.

V rámci programu Švajčiarsko - Slovenskej spolupráce absolvujú 20.9. všetci naši fyzioterapeuti celodenné odborné školenie o Snoezen terapii.

Workshop Giger MD terapia

Dňa 19. až 20.9.2014 sa uskutočnil v Košiciach v priestoroch Hotela Yasmín a Centra Liberta workshop k zavádzanej GIGER MD terapii za účasti fyzioterapeutov z partnerskej organizácie tilia Stiftung für Langzeitpflege zo Švajčiarska.

V rámci WS bola odborná verejnosť ako aj rodičia detí oboznámení s terapiou GIGER MD ako aj so skúsenosťami s jej praktickým používaním v rámci partnerskej organizácia. Súčasťou WS bol aj blok venovaný terapiii Snoezelen.

Fotogaléria tu...

Zavedenie terapie GIGER MD

Vďaka programu Švajčiarsko - Slovenskej spolupráce sme v septembri 2014 úspešne zaviedli unikátnu Giger MD terapiu.

V špecializovaných rehabilitačných zariadeniach pre Giger MD terapiu je pacient umiestnený tak, aby všetky štyri končatiny boli kinematicky prepojené. To vytvára trojrozmerný pohyb, ktorý prechádza telom ako špirálové vlny. Prístroj používa cyklické vzorce pohybu, ktoré usmerňujú dolné a horné končatiny, chrbát, ramená, panvu a hlavu v koordinovanom pohybe. Pacientova pozícia zvyšuje výkon tým, že eliminuje pôsobenie gravitácie, navyše telo môže udržať konštantný pohyb ľahko a bez únavy.

Biofeedback je poskytovaný prostredníctvom pripojenia pacienta umiestneného na rehabilitačnom zariadení do počítača. Počítač používa svetlo, hudbu, film alebo elektrické indikátory (na telesné stavy, ako je napr. srdcová frekvencia), ktoré informujú o správnosti vykonávaného pohybu. Ako pacient napreduje, úlohy sú sťažované.

Program Švajčiarsko - Slovenskej spolupráce
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB
Nadácia ČSOB

Projekty 2022

Projekty 2021

Projekty 2020

Projekty 2019

Projekty 2018

Projekty 2017

Projekty 2016

Projekty 2015

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012