Karpatská nadácia- Spoločnou cestou do cieľa

Názov projektu: Spoločnou cestou do cieľa
Dátum realizácie: január - september 2019

Suma: 1390,-€

Cieľ: Cieľom projektu je vytvorenie nových a posilnenie starých sociálnych väzieb medzi rodinami detí so zdravotným postihnutím. Posilnenie schopnosti komunikovať, bez obmedzení či bariér. Posilnenie komunity a povzbudenie k ďalšej aktivite.

Projekt sme rozplánovali do 4 samostatných aktivít:

  1.  aktivita: Príď so svojim hrdinom, Termín realizácie aktivity: marec 2019
  2.  aktivita: Deň detí nielen pre deti, Termín realizácie aktivity: jún 2019
  3. aktivita: Hip hip hipoterapia, Termín realizácie aktivity: august 2019
  4. aktivita: Bežíme za tých, čo nemôžu, Termín realizácie aktivity: október 2019

Okrem Karpatskej nadácie nám tento projekt podporil aj  Nadačný fond Adient z Nadácie Pontis

Galérie k projektu:

Karpatská nadácia- Spoločnou cestou do cieľa

Projekty 2022

Projekty 2021

Projekty 2020

Projekty 2019

Projekty 2018

Projekty 2017

Projekty 2016

Projekty 2015

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012