Fond zdravia mesta Košice , neinvestičný fond

Názov projektu: "10.výročie bez bariér"

Termín realizácie: jún - október 2022

Projekt podporilo: Fond zdravia mesta Košice, neinvestičný fond

Výška príspevku: 1000,-€

Projekt pod názvom "10.výročie bez bariér" sme zrealizovali v centre Liberta, n.o. na ulici Obrancov mieru 18 v Košiciach. 

Vďaka finančnej pomoci Fondu zdravia mesta Košice, n.f., ktorú sme získali, mohli rodiny z centra Liberta zažiť jedinečný deň plný aktivít, zážitkov, poznávania.

Vďaka tomuto projektu sme mohli zažiť aktívny oddych bez starostí.

Fond zdravia mesta Košice , neinvestičný fond

Projekty 2022

Projekty 2021

Projekty 2020

Projekty 2019

Projekty 2018

Projekty 2017

Projekty 2016

Projekty 2015

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012