Chcem pomôcť

Ďakujeme, že pomáhate

V prípade, ak máte záujem pomôcť našej organizácií, môžete zaslať svoj dar na číslo účtu:

IBAN: SK5611000000002941012045

Ak chcete prispieť priamo na činnosť našej organizácie, nemusíte vypĺaňať variabilný symbol, či konkrétne meno.
Ak chcete pomôcť konkrétnemu dieťaťu napíšte prosím do poznámky názov príbehu, ktorý chcete podporiť.