Koncept APPP

Čo je APPP?

Autoreflexné Prenatálne a Postnatálne Polohy. Túto rehabilitačnú metodiku vypracovala skúsená fyzioterapeutka pani Ľubica Košinová a v súčasnosti prebieha certifikácia tejto metodiky, ktorá výrazne stimuluje a aktivuje funkcie centrálneho nervového systému, znižuje spasticitu, zlepšuje vnímanie, komunikáciu pacienta a jeho aktívny pohyb.

Ako to funguje? Pacient vedený fyzioterapeutom zaujme určitú terapeutickú polohu pri uvedomelej izometrickej aktivácii kostrového svalstva počas určitého času. Táto poloha a jej aktivácia vysiela podnety do mozgu a tým aktivuje prirodzené a vrodené schopnosti pacienta. Pacient „zapne“ príslušný motorický vzorec z daného obdobia a pri jeho opakovaní je predpoklad aktivácie porušeného motorického stereotypu. Pacient je schopný vyvolanú aktivitu zaradiť do svojho spontánneho pohybu. Sám po terapii „objaví“ a použije určitú funkciu, bez toho, aby sa ju musel učiť. Dochádza k celkovej zmene v držaní tela, k zmene v presune ťažiska, k zlepšeniu vzpriamovania, riadenia rovnováhy a koordinácie pohybu.

Pre koho je metodika určená?

Pohybové procesy sú vybaviteľné u každého jedinca nezávisle od jeho veku. Výhodou konceptu je automatické autoreflexné zapojenie svalstva, vrátane hlbokých stabilizátorov. Dôležitá je aktívna spolupráca pacienta pri nastavení a aktivácii polohy. Po odbornom zaškolení pokračuje pacient v terapii aj v domácich podmienkach, bez pomoci terapeuta.

Na záver dodajme, že naše doterajšie skúsenosti so širokým spektrom diagnóz sú naozaj povzbudzujúce, pribúdajú ďalší pacienti, ktorí sa k nám kvôli AZH vracajú. Koncept bol oficiálne uznaný odbornou verejnosťou lekárov aj fyzioterapeutov, v súčasnosti prebiehajú školenia ďalších fyzioterapeutov, aby z uvedenej metodiky mohlo mať prospech čo najviac pacientov.


APPP
APPP
APPP
APPP