O nás

Centrum LIBERTA

 • centrum intenzívnej rehabilitácie pre deti a mládež s poruchami pohybu
 • rehabilitačné centrum pre rodiny so zdravotne postihnutými deťmi
 • denné pobytové centrum pre deti so zdravotným postihnutím

Centrum LIBERTA ponúka

 • Terapiu TheraSuit®
 • Metódu Bobath
 • GIGER MD® terapiu
 • Snoezelen® terapiu
 • Individuálne rehabilitačné cvičenie
 • Individuálny prístup, podľa potrieb klienta
 • Komplexnú a kvalitnú regeneráciu
 • Také ceny terapií, aby si ich mohlo dovoliť čo najviac rodín
 • Oddych a relax pre rodičov zdravotne postihnutých detí
 • Prednášky o nových metódach a postupoch v liečbe detí s dg. DMO

História TIMI n.o.:

 • V januári 2011 sme začali spoluprácu s občianskym združením AKTÍVNY VOZÍK, o.z. a zbierali sme užitočné informácie od odborníkov, ktorí sa vo svojej praxi venujú deťom a mládeži so zdravotným postihnutím.
 • V marca 2011 sme v košickej pobočke Aktívneho vozíka s veľkou podporou podpredsedníčky p. Štulrajterovej, úspešne rozbehli terapiu Dévény a terapiu SKENAR.
 • Od mája 2012 do septembra 2012 sme organizovali provizórne intenzívne rehabilitačné pobyty, ktorými sme zaplnili veľkú medzeru v rámci Košického kraja kde absentuje zariadenie ponúkajúce intenzívnu starostlivosť pre deti a mládež s poruchami pohybu.
 • V septembri 2012 sme poslali nášho fyzioterapeuta do Grécka na školenie terapie TheraSuit a ako prví na Slovensku sme začali túto terapiu ponúkať.
 • V októbri 2012 sme sa presťahovali do súčasných priestorov na Cimborkovu 1 v Košiciach a nášmu Centru sme dali názov Liberta.
 • V auguste 2014 sme zmenili názov neziskovej organizácie TIMI, n.o. na Centrum Liberta, n.o.

Naším cieľom sú pokroky dieťaťa a spokojnosť rodičov.

Rodičia sa môžu zúčastňovať všetkých aktivít spolu s deťmi a zároveň majú možnosť spoločných stretnutí v rámci komunity. Vzájomnou výmenou skúseností prispejú k riešeniu rôznych životných situácií a vzájomnej psychickej podpore.

Centrum Liberta, n.o. (pôvodne TIMI, n.o.) vznikla 30.11.2010, zápisom do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod. č. OVVS/27/2010.

Centrum Liberta, n.o. poskytuje predovšetkým nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:

 • prevádzkovanie regeneračného centra s orientáciou na ťažiskovú diagnózu detskej mozgovej obrny a súvisiace zdravotné služby, sociálne služby a humanitnú starostlivosť pre zdravotne postihnuté deti, mládež a dospelé osoby, ktorého súčasťou je poskytovanie výchovných, vzdelávacích a zdravotných
 • služieb stimulácia komplexného vývoja detí, mládeže a dospelých osôb so zdravotným postihnutím
 • poskytovanie inovatívnych rehabilitačných služieb - podpora zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia a liečebných procesov či postupov