Náš tím

PhDr. Renáta Ferencsik
PhDr. Renáta Ferencsik

riaditeľ a štatutár Liberta, n.o.

 • email: ferencsik@centrumliberta.sk

MUDr. Ondrej Fehér
MUDr. Ondrej Fehér

Lekár ortopéd


Dr. Štefan Ferencsik
Dr. Štefan Ferencsik

predseda správnej rady Liberta, n.o.

 • certifikát na metódu TheraSuit parents
 • certifikát GIGER MD therapy
 • certifikát terapie SKENAR I
 • kurz tradičnej chiropraxie

Mgr. Zuzana Lašovská
Mgr. Zuzana Lašovská

 • office manager
 • finančný manager
 • koordinátor 2 %
 • email: lasovska@centrumliberta.sk

Marcela Vojakovičová
Marcela Vojakovičová

recepčná


Mgr. Zuzana Murgáč
Mgr. Zuzana Murgáč

 • špeciálny pedagóg, prax od roku 2014
 • kurz "Praktické využitie dotykových tabletov pre vzdelávanie detí s mentálnym a kombinovaným postihnutím a pre alternatívnu komunikáciu a logopédiu"
 • seminár Montessori pedagogiky
 • kurz "Inštruktor sociálnej rehabilitácie"
 • Kurz "EEG Biofeedback" (Prešov)
 • Kurz "EEG Biofeedback" (Institut Praha)
 • Možnosti práce v multisenzorickej miestnosti - Snoezelen, 2014, 3lobit o.z.
 • Základy posunkového jazyka, 2017, Michaela Dobrova - WANT
 • Senzorická integrácia v pedagogike a špeciálnej pedagogike, 2016, O.Z. 3lobit
 • Vyvijajúci sa mozog a sociálno-emocionálny vývin dieťaťa
 • Medzinárodná konferencia INPP

Mgr. Mária Pappová
Mgr. Mária Pappová

 • sociálny pracovník
 • masér ( klasická masáž, lymfodrenáž, bankovanie a iné..)
 • Kurz SM - System
 • Kineziotejping
 • Kurz trigger point terapia

Mgr. Lucia Knapová
Mgr. Lucia Knapová

 • fyzioterapeut, prax od roku 2014
 • Certifikát na GIGER MD therapy
 • Certifikát TheraSuit Method
 • Certifikát Advanced TheraSuit Method
 • medzinárodná konferencia "Rehabilitácia v pediatrii"
 • kurz "Synergická reflexná terapia podľa Dr. Pfaffenrota u detí a dospelých s centrálnymi poruchami pohybu"
 • kurz "Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí so psychomotorickým oneskorením v rannom veku"
 • kurz kineziotejping
 • DNS Batoľa
 • Odborný seminár psychomotorického vývinu ako prediktor schopnosti jesť a piť

Maroš Koľvek, Dipl.f.
Maroš Koľvek, Dipl.f.

 • fyzioterapeut, prax od roku 2015
 • certifikát na metodu TheraSuit
 • certifikát DNS, úroveň A - dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolára, koncept založený na vývinovej kineziologie

Michal Ďak, Dipl.f.
Michal Ďak, Dipl.f.

 • fyzioterapeut, prax od roku 2017
 • kurz: Autoreflexné prenatálne, postnatálne terapeutické polohy (APPP)
 • kurz: Neurokinetic therapy I
 • kurz: DNS Batole
 • kurz: Kineziotejping

Martin Mitáľ, Dipl.f.
Martin Mitáľ, Dipl.f.

 • fyzioterapeut, prax od roku 2004
 • Kurz kinesiottapingu
 • Kurz manuálnej lymfodrenáže
 • Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému
 • kurz stabilizačného a pohybového systému
 • akreditovaný kurz podľa liečebných metód L. Mojžíšovej
 • kurz reflexnej masáže
 • Management of Seating and Postural Impairment: Science and Practice
 • certifikát DNS, úroveň A, B

Tomáš Kastelovič, Dipl.f.
Tomáš Kastelovič, Dipl.f.

 • fyzioterapeut, prax od roku 2015
 • SM System, kurz A,B
 • kurz: DNS Batole

Mgr. Eva Mydlová
Mgr. Eva Mydlová

 • fyzioterapeut, prax od roku 2016
 • Certifikát "Noha dieťaťa s detskou mozgovou obrnou"
 • Certifikát "Detská noha z pohľadu fyzioterapeuta"
 • TheraTogs
 • Kineziotejping
 • Detská noha
 • Kurz respiračnej fyzioterapie
 • Certifikát "TheraTogs"

Mária Mareková, Dipl.f.
Mária Mareková, Dipl.f.

 • fyzioterapeut, prax od roku 2019
 • Kurz: DNS A, B
 • Kurz: DNS Batole
 • SM System 1 - 4
 • Kineziotejping

Mgr. Barbora Kuklišová
Mgr. Barbora Kuklišová

 • Fyzioterapeut, prax od r. 2020
 • Kurz: Kineziologická diagnostika v ranném detském veku z pohledu BPP
 • Kurz: DNS batole
 • Kurz: Kinesiotaping
 • Kurz: Spirálni stabilizáce

Bc. Vladimír Kozel
Bc. Vladimír Kozel

 • fyzioterapeut, prax od roku 2020
 • kurz: DNS A
 • kurz: DNS Batole
 • kerz: Kineziotejping

Klaudia Ondová, Dipl.f.
Klaudia Ondová, Dipl.f.

 • fyzioterapeut, prax od roku 2020
 • Kurz trigger point terapia
 • Kurz: DNS Batole
 • Kineziotejping

Simona Kačmáriková, Dipl.f.
Simona Kačmáriková, Dipl.f.

 • fyzioterapeut, prax od roku 2020
 • kurz respiračnej fyzioterapie
 • kurz: DNS Batole
 • kurz: Kineziotejping

Darina Pillárova, Dipl.f.
Darina Pillárova, Dipl.f.

 V súčastnosi na materskej dovolenke.

 • fyzioterapeut / masér
 • certifikát na metódu TheraSuit
 • kurz kineziotejping
 • kurz "Využitie nových konceptov v terapeutickej praxi u detí s DMO"
 • seminár Feldenkraisovej metódy
 • seminár Montessori pedagogiky
 • medzinárodná konferencia "Rehabilitácia v pediatrii"
 • kurz "Synergická reflexná terapia podľa Dr. Pfaffenrota u detí a dospelých s centrálnymi poruchami pohybu"
 • kurz "Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí so psychomotorickým oneskorením v rannom veku"

Bc. Jana Fedorková
Bc. Jana Fedorková

 V súčastnosti na materskej dovolenke.

 • Fyzioterapeut
 • Certifikát "TheraTogs"
 • Kurz: DNS Batole

Miroslava Jurenková, Dipl.f.
Miroslava Jurenková, Dipl.f.

v súčasnosti na materskej dovolenke

 • fyzioterapeut
 • certifikát na metódu SpiderSuit

Bc. Dana Jarabá
Bc. Dana Jarabá

v súčasnosti na materskej dovolenke

 • fyzioterapeut, prax od roku 2017
 • certifikát na metódu TheraSuit
 • kurz kineziotejping
 • Autorefelxené prenatálne, postnatálne terapeutické polohy
 • Kurz respiračnej fyzioterapie

Mgr. Martina Benedeková
Mgr. Martina Benedeková

V súčastnosti na materskej dovolenke

 • fyzioterapeut
 • Aplikácia vývojovej kineziológie podľa Vojtu uhybných porúch v detskom veku
 • Stabilita v pohybovom systéme a hlboký stabilizačný systém
 • Funkčný taping vo fyzioterapii
 • Metóda špirálovej stabilizácie chrbtice 1A