Náš tím

MUDr. Jana Rybárová
MUDr. Jana Rybárová

Lekárka FBRL - (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia)

 • garantka zdravotníckeho zariadenia

MUDr. Ondrej Fehér
MUDr. Ondrej Fehér

Lekár ortopéd - externý konzultant


PhDr. Renáta Ferencsik
PhDr. Renáta Ferencsik

Riaditeľka a štatutárka Liberta, n.o., email: ferencsik@centrumliberta.sk

 • školenie Socálna rehabilitácia

Mgr. Zuzana Lašovská
Mgr. Zuzana Lašovská

Účtovníčka a personalistka, email: lasovska@centrumliberta.sk

 • koordinátor 2 %

Marcela Vojakovičová
Marcela Vojakovičová

Recepčná, email: recepcia@centrumliberta.skMgr. Zuzana Murgáč
Mgr. Zuzana Murgáč

Špeciálna pedagogička

 • kurz "Praktické využitie dotykových tabletov pre vzdelávanie detí s mentálnym a kombinovaným postihnutím a pre alternatívnu komunikáciu a logopédiu"
 • kurz "Inštruktor sociálnej rehabilitácie"
 • kurz "EEG Biofeedback pre začiatočníkov" (Prešov)
 • kurz "EEG Biofeedback pre pokročilých" (Prešov)
 • kurz "Neurológia v EEG Biofeedbacku" (Jihlava)
 • kurz "EEG Biofeedback pre začiatočníkov" (Praha inštitút, podľa manželov Othmers)
 • kurz "EEG Biofeedback pre pokročilých" (Praha inštitút, podľa manželov Othmers)
 • Možnosti práce v multisenzorickej miestnosti - Snoezelen, 2014, 3lobit o.z.
 • Senzorická integrácia v pedagogike a špeciálnej pedagogike, 2016, O.Z. 3lobit
 • Senzorická integrácia-odhaľovanie problémov v senzorickom spracovaní a senzorické stratégie, 2021
 • Vyvíjajúci sa mozog a sociálno-emocionálny vývin dieťaťa
 • Medzinárodná konferencia INPP
 • AIT/FST

Maroš Koľvek, Dipl.f.
Maroš Koľvek, Dipl.f.

Fyzioterapeut

 • certifikát na metodu TheraSuit
 • certifikát DNS, úroveň A - dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolára, koncept založený na vývinovej kineziologie
 • kurz DNS B

Michal Ďak, Dipl.f.
Michal Ďak, Dipl.f.

Fyzioterapeut

 • kurz Autoreflexné prenatálne, postnatálne terapeutické polohy (APPP)
 • kurz Neurokinetic therapy I
 • kurz DNS Batole
 • kurz Kineziotejping
 • kurz DNS A, DNS B
 • kurz chodidlá a plochonožie

Tomáš Kastelovič, Dipl.f.
Tomáš Kastelovič, Dipl.f.

Fyzioterapeut

 • kurz TheraSuit
 • kurz DNS Batole
 • kurz SM System, kurz A,B
 • základný kurz bazálnej stimulácie

Mgr. Jana Jakubová
Mgr. Jana Jakubová

Fyzioterapeutka

 • certifikovaná pracovná činnosť Mobilizačné techniky
 • Galileo training therapy
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa
 • postgraduálny kurz v rehabilitácii náhlych cievnych mozgových príhod
 • postgraduálny kurz v rehabilitácii pacientov po kraniotraume
 • postgraduálny kurz v kardiorehabilitácii
 • postgraduálny kurz v neurorehabilitácii
 • kurz SPS (SM systém) I. - IV.
 • Kineziologická diagnostika v ranném dětském věku
 • kurz Terapia orálnej pozície

Mária Mareková, Dipl.f.
Mária Mareková, Dipl.f.

Fyzioterapeutka

 • kurz DNS A, B
 • kurz DNS Batole
 • kurz SM System 1 - 4
 • kurz Kineziotejping

Bc. Vladimír Kozel
Bc. Vladimír Kozel

Fyzioterapeut

 • kurz DNS A
 • kurz DNS Batole
 • kurz Kineziotejping
 • certifikovaný program senzorické integrace CLASI -CASI 
 • kurz Multisenzorické protredie Snoezelen - prístup a ktivity
 • kurz Tvorba a pomôcky konceptu Snoezelen
 • kurz Tematické programy a štrukturované jednotky Snoezelen

Mgr. Erik Lukáč
Mgr. Erik Lukáč

Fyzioterapeut

 • kurz Taping a jeho využitie vo fyzioterapii
 • kurz DNS A
 • kurz Ruské kombinované techniky

Klaudia Ondová, Dipl.f.
Klaudia Ondová, Dipl.f.

Fyzioterapeutka

 • kurz Trigger point terapia
 • kurz DNS Batole
 • kurz Kineziotejping
 • kurz Terapia orálnej pozície

Simona Kačmáriková, Dipl.f.
Simona Kačmáriková, Dipl.f.

Fyzioterapeutka

 • kurz respiračnej fyzioterapie
 • kurz DNS Batole
 • kurz Kineziotejping
 • kurz Chodidlá a plochonožie
 • kurz Rehabilitácia pacientov s vestibulárnymi poruchami

Mgr. Ema Bumberová
Mgr. Ema Bumberová

Fyzioterapeutka

- kurz Terapia orálnej pozície

Mgr. Martina Benedeková
Mgr. Martina Benedeková

Fyzioterapeutka

 • Aplikácia vývojovej kineziológie podľa Vojtu uhybných porúch v detskom veku
 • Stabilita v pohybovom systéme a hlboký stabilizačný systém
 • Funkčný taping vo fyzioterapii
 • Metóda špirálovej stabilizácie chrbtice 1A

Mgr. Mária Pappová
Mgr. Mária Pappová

Masérka

 • kurz SM - System
 • kurz Kineziotejping
 • kurz Trigger point terapia
 • kurz Kraniosakrálna terapia

Sára Ňarjašová
Sára Ňarjašová

Masérka


Darina Pillárova, Dipl.f.
Darina Pillárova, Dipl.f.

 V súčastnosi na materskej dovolenke.

 • fyzioterapeutka / masérka
 • certifikát na metódu TheraSuit
 • kurz kineziotejping
 • kurz "Využitie nových konceptov v terapeutickej praxi u detí s DMO"
 • seminár Feldenkraisovej metódy
 • seminár Montessori pedagogiky
 • medzinárodná konferencia "Rehabilitácia v pediatrii"
 • kurz "Synergická reflexná terapia podľa Dr. Pfaffenrota u detí a dospelých s centrálnymi poruchami pohybu"
 • kurz "Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí so psychomotorickým oneskorením v rannom veku"

Bc. Jana Fedorková
Bc. Jana Fedorková

 V súčastnosti na materskej dovolenke.

 • fyzioterapeutka
 • certifikát "TheraTogs"
 • kurz DNS Batole

Bc. Dana Jarabá
Bc. Dana Jarabá

V súčasnosti na materskej dovolenke

 • fyzioterapeutka
 • certifikát na metódu TheraSuit
 • kurz kineziotejping
 • Autorefelxené prenatálne, postnatálne terapeutické polohy
 • kurz respiračnej fyzioterapie

Miroslava Jurenková, Dipl.f.
Miroslava Jurenková, Dipl.f.

V súčasnosti na materskej dovolenke

 • fyzioterapeutka
 • certifikát na metódu SpiderSuit

Mgr. Lucia Knapová
Mgr. Lucia Knapová

V súčastnosi na materskej dovolenke

 • fyzioterapeutka
 • certifikát GIGER MD therapy
 • certifikát TheraSuit Basic&Advanced Method 
 • kurz Synergická reflexná terapia podľa Dr. Pfaffenrota u detí a dospelých s centrálnymi poruchami pohybu
 • kurz Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí so psychomotorickým oneskorením v rannom veku
 • kurz kineziotejping
 • DNS Batoľa
 • odborný seminár psychomotorického vývinu ako prediktor schopnosti jesť a piť
 • Vývoj dieťaťa krok po kroku do jedného roku
 • Fyzioterapia detí
 • "Aby deti chodili správne" Vývoj, terapia a správna obuv