Náš tím

Metóda TheraSuit; GIGER MD therapy; Terapia SKENAR I; EEG Biofeedback; Synergická reflexná terapia podľa Dr. Pfaffenrota u detí a dospelých s centrálnymi poruchami pohybu; Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí so psychomotorickým oneskorením v rannom veku; Kineziotejping; Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému; Certifikát DNS- úroveň A,B ; Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolára, koncept založený na vývinovej kineziologie; Autoreflexné prenatálne, postnatálne terapeutické polohy; Neurokinetic therapy I; Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému; Kurz stabilizačného a pohybového systému; Akreditovaný kurz podľa liečebných metód L. Mojžíšovej;  Seminár Feldenkraisovej metódy; Seminár Montessori pedagogiky; Medzinárodná konferencia "Rehabilitácia v pediatrii"; Management of Seating and Postural Impairment: Science and Practice; Certifikát "Noha dieťaťa s detskou mozgovou obrnou"; Certifikát "Detská noha z pohľadu fyzioterapeuta"; Kurz "Využitie nových konceptov v terapeutickej praxi u detí s DMO"; Tradičná chiropraxia; Reflexná masáž; Bankovanie / vakuová masáž; Medová masáž a ušné sviečky; Lymfodrenáž; Kozmetická lymfodrenáž; Anticelulitídna masáž; Čokoládová masáž; Kurz reiki I, II a III;,

Mgr. Renáta Ferencsik
Mgr. Renáta Ferencsik

riaditeľ a štatutár Liberta, n.o.


MUDr. Ondrej Fehér
MUDr. Ondrej Fehér

Lekár ortopéd


Dr. Štefan Ferencsik
Dr. Štefan Ferencsik

predseda správnej rady Liberta, n.o.

 • certifikát na metódu TheraSuit parents
 • certifikát GIGER MD therapy
 • certifikát terapie SKENAR I
 • kurz tradičnej chiropraxie

Mgr. Zuzana Lašovská
Mgr. Zuzana Lašovská

 • office manager
 • finančný manager
 • koordinátor 2 %
 • email: lasovska@centrumliberta.sk

Mgr. Lenka Nožková
Mgr. Lenka Nožková

 • projektový špecialista
 • digital marketing
 • fotograf

Marcela Vojakovičová
Marcela Vojakovičová

recepčná


Mgr. Zuzana Murgáč
Mgr. Zuzana Murgáč

 • špeciálny pedagóg
 • kurz "Využitie dotykových tabletov vo vzdelávaní detí so špeciálnymi potrebami",  2014
 • kurz "Praktické využitie dotykových tabletov pre vzdelávanie detí s mentálnym a kombinovaným postihnutím a pre alternatívnu komunikáciu a logopédiu" , 2014, I-sen CZ osvedčenie o absolvovaní
 • seminár Montessori pedagogiky
 • kurz "Inštruktor sociálnej rehabilitácie"
 • kurz "Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí s psychomotorickým oneskorením v rannom veku" 2015, Logopédia spol. s.r.o. potvrdenie o účasti
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu "EEG Biofeedback" (Prešov)
 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu "EEG Biofeedback" (Institut Praha)
 • Možnosti práce v multisenzorickej miestnosti - Snoezelen, 2014, 3lobit o.z. osvedčenie o absolvovaní
 • Základy posunkového jazyka, 2017, Michaela Dobrova - WANT osvedčenie o absolvovaní
 • Senzorická integrácia v pedagogike a špeciálnej pedagogike, 2016, O.Z. 3lobit osvedčenie o absolvovaní
 • Implementácia a metodika tvorby projektov, 2016
 • Vyvijajúci sa mozog a sociálno-emocionálny vývin dieťaťa, 2019, OZ ARCHA

Mgr. Lucia Knapová
Mgr. Lucia Knapová

 • fyzioterapeut
 • certifikát na GIGER MD therapy
 • certifikát na metódu TheraSuit
 • medzinárodná konferencia "Rehabilitácia v pediatrii"
 • kurz "Synergická reflexná terapia podľa Dr. Pfaffenrota u detí a dospelých s centrálnymi poruchami pohybu"
 • kurz "Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí so psychomotorickým oneskorením v rannom veku"
 • kurz kineziotejping

Maroš Koľvek, Dipl.f.
Maroš Koľvek, Dipl.f.

 • fyzioterapeut
 • certifikát na metodu TheraSuit
 • certifikát DNS, úroveň A
 • dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolára, koncept založený na vývinovej kineziologie

Michal Ďak, Dipl.f.
Michal Ďak, Dipl.f.

 • fyzioterapeut
 • Autoreflexné prenatálne, postnatálne terapeutické polohy
 • Neurokinetic therapy I
 • Kurz kineziotejping

Bc. Dana Jarabá
Bc. Dana Jarabá

 • fyzioterapeutka
 • certifikát na metódu TheraSuit
 • kurz kineziotejping
 • Autorefelxené prenatálne, postnatálne terapeutické polohy

Martin Mitáľ, Dipl.f.
Martin Mitáľ, Dipl.f.

 • Fyzioterapeut
 • Kurz kinesiottapingu
 • Kurz manuálnej lymfodrenáže
 • Diagnostika a terapia funkčných porúch pohybového systému
 • kurz stabilizačného a pohybového systému
 • akreditovaný kurz podľa liečebných metód L. Mojžíšovej
 • kurz reflexnej masáže
 • Management of Seating and Postural Impairment: Science and Practice
 • certifikát DNS, úroveň A

Tomáš Kastelovič, Dipl.f.
Tomáš Kastelovič, Dipl.f.

 • fyzioterapeut
 • SM System, kurz A,B

Mgr. Mária Pappová
Mgr. Mária Pappová

 • sociálny pracovník / masér
 • bankovanie / vakuová masáž
 • medová masáž a ušné sviečky
 • lymfodrenáž a kozmetická lymfodrenáž
 • anticelulitídna masáž
 • čokoládová masáž
 • kurz reiki I, II a III

Mgr. Eva Mydlová
Mgr. Eva Mydlová

 • fyzioterapeut
 • Certifikát "Noha dieťaťa s detskou mozgovou obrnou"
 • Certifikát "Detská noha z pohľadu fyzioterapeuta"

Mária Mareková
Mária Mareková

 •    Fyzioterapeut

Bc. Vladimír Kozel
Bc. Vladimír Kozel

 • Fyzioterapeut

Klaudia Ondová, Dipl.f.
Klaudia Ondová, Dipl.f.

 • Pomocný fyzioterapeut

Simona Kačmáriková, Dipl.f.
Simona Kačmáriková, Dipl.f.

 • Pomocný fyzioterapeut

Darina Pillárova, Dipl.f.
Darina Pillárova, Dipl.f.

 V súčastnosi na materskej dovolenke.

 • fyzioterapeut / masér
 • certifikát na metódu TheraSuit
 • kurz kineziotejping
 • kurz "Využitie nových konceptov v terapeutickej praxi u detí s DMO"
 • seminár Feldenkraisovej metódy
 • seminár Montessori pedagogiky
 • medzinárodná konferencia "Rehabilitácia v pediatrii"
 • kurz "Synergická reflexná terapia podľa Dr. Pfaffenrota u detí a dospelých s centrálnymi poruchami pohybu"
 • kurz "Orofaciálna a bazálna stimulácia u detí so psychomotorickým oneskorením v rannom veku"

Bc. Jana Fedorková
Bc. Jana Fedorková

 V súčastnosti na materskej dovolenke.

 • Fyzioterapeut
 • Certifikát "TheraTogs"

Mgr. Martina Benedeková
Mgr. Martina Benedeková

V súčastnosti na materskej dovolenke

 • fyzioterapeut
 • Aplikácia vývojovej kineziológie podľa Vojtu uhybných porúch v detskom veku
 • Stabilita v pohybovom systéme a hlboký stabilizačný systém
 • Funkčný taping vo fyzioterapii
 • Metóda špirálovej stabilizácie chrbtice 1A

Miroslava Jurenková, Dipl.f.
Miroslava Jurenková, Dipl.f.

v súčasnosti na materskej dovolenke

 • fyzioterapeut
 • certifikát na metódu SpiderSuit