Programy

Deti s oneskoreným psychomotorickým vývojom (Predčasne narodené deti, CTP, CKP) od 10 mesiacov do 2 rokov.

Rehabilitačný program zostavujeme podľa individuálnych potrieb a na základe zdravotného stavu.

Dĺža rehabilitačného pobytu: 1 max. 2 týždne.

Fyzioterapeutické cvičenie: od 30min do 60min. (možnosť rozdeliť 2x denne)

Celkový rehabilitačný program: od 60min do 120min (možnosť rozdeliť 2x denne)

Príklad rehabilitačného programu:

 • Cvičenie podľa posturálnej genézy / Vojta / Bobath / TheraTogs
 • Termoterapia
 • Oxygenoterapia
 • Bioptron
 • Stimulačná / relaxačná masáž
 • Propriostimulácia
 • Neuromobilizácia
 • Handling
 • Polohovanie
 • Respiračná fyzioterapia
 • Orofaciálna stimulácia

Deti s dg. DMO (detská mozgová obrna)

Rehabilitačný program zostavujeme podľa individuálnych potrieb a na základe zdravotného stavu.

Dĺžka rehabilitačného pobytu: 1, 2 alebo 3 týždne.

Fyzioterapeutické cvičenie: od 60min do 120min.

Celkový rehabilitačný program: od 60min do 270min (možnosť rozdeliť 2x denne)

Príklad rehabilitačného programu:
 • Lekárske vyšetrenie
 • Fyzioterapeutické cvičenie
 • Oxygenoterapia        
 • Termoterapia            
 • Propriostimulácia / neuromobilizácia
 • Elektroterapia           
 • Ultrazvuk                  
 • Masáž stimulačná alebo relaxačná
 • Kinesiotejping           
 • Bioptron
 • Respiračná fyzioterapia

Doplnkové terapie:

 • Giger MD
 • VAST - virtuálna rehabilitácia
 • Senzorická integrácia
 • Orofaciálna stimulácia
 • Kraniosakrálna terapia
 • Lymfatická masáž
 • EEG Biofeedback
 • Terapia hrou
 • Psychomotorický rozvoj
 • Komunikačno - edukačná terapia
 • Snoezelen
 • AIT/FST

Deti s Downovým syndrómom

Rehabilitačný program zostavujeme podľa individuálnych potrieb a na základe zdravotného stavu.

Dĺžka rehabilitačného pobytu: 1 alebo 2 týždne.

Fyzioterapeutické cvičenie: od 60min do 90min.

Celkový rehabilitačný program: od 60min do 210min (možnosť rozdeliť 2x denne)

Príklad rehabilitačného programu:

 • Lekárske vyšetrenie
 • Fyzioterapeutické cvičenie
 • Oxygenoterapia      
 • Stimulačná masáž
 • Propriostimulácia alebo neuromobilizácia
 • Bioptron

Doplnkové terapie

 • Giger MD
 • VAST - virtuálna rehabilitácia
 • Senzorická integrácia
 • Snoezelen
 • Kraniosakrálna terapia
 • EEG Biofeedback
 • Špeciálna pedagogika
 • Orofaciálna stimulácia
 • Klasická masáž
 • Lymfatická masáž
 • AIT/FST


Deti s poruchami autistického spektra (Rettow syndrom, Atypický autizmus, Detský autizmus, Asperger syndrom, iné pervazívne vývojové poruchy)

Rehabilitačný program zostavujeme podľa individuálnych potrieb a na základe zdravotného stavu.

Dĺžka rehabilitačného pobytu: 1 alebo 2 týždne.

Fyzioterapeutické cvičenie: od 30min do 60min.

Celkový rehabilitačný program: od 30min do 210min


Príklad rehabilitačného programu:

 • Špeciálno - pedagogické vyšetrenie
 • Fyzioterapeutické cvičenie

Doplnkové terapie:

 • Senzorická integrácia
 • EEG Biofeedback
 • Terapia hrou
 • Psychomotorický rozvoj
 • Komunikačno - edukačná terapia
 • Snoezelen
 • VAST - virtuálna rehabilitácia
 • Giger MD
 • Kraniosakrálna terapia
 • AIT/FST


Deti s poruchami učenia (všetky dis, ADHD, ADD, NKS)

Rehabilitačný program zostavujeme podľa individuálnych potrieb a na základe zdravotného stavu.

Dĺžka rehabilitačného pobytu: 1 max. 2 týždne.

Fyzioterapeutické cvičenie: od 30min do 60min.

Celkový rehabilitačný program: od 60min do 180min (možnosť rozdeliť 2x denne)

Príklad rehabilitačného programu:

 • Špeciálno - pedagogického vyšetrenie
 • Fyzioterapeutické cvičenie

Doplnkové terapie:

 • Senzorická integrácia
 • EEG Biofeedback
 • Terapia hrou
 • Psychomotorický rozvoj
 • Komunikačno - edukačná terapia
 • Kraniosakrálna terapia
 • VAST
 • Giger MD
 • AIT/FST


Deti s chybným držaním tela, skoliotické držanie tela, ploché nohy

Rehabilitačný program zostavujeme podľa individuálnych potrieb a na základe zdravotného stavu.

Dĺžka rehabilitačného pobytu: 1 max. 2 týždne.

Fyzioterapeutické cvičenie: od 30min do 60min.

Celkový rehabilitačný program: od 60min do 150min

Príklad rehabilitačného programu:

 • Lekárske vyšetrenie
 • Fyzioterapeutické cvičenie
 • Masáž stimulačná / relaxačná

Doplnkové terapie:

 • Giger MD
 • VAST
 • Senzorická integrácia
 • Kraniosakrálna terapia


Deti s onkologickým ochorením

Deti s genetickým syndrómom (svalová dystorfia, Duchennova svalová dystrofia, Friedreichova ataxia, SMA)


Deti s poúrazovým stavom a neurologickým deficitom (kranio trauma, poškodenie miechy)

Rehabilitácia dospelých

Diagnózy:

 • DMO
 • poúrazové stavy, s neurologickým deficitom
 • Autoimunitné ochorenia (Skleróza multiplex a iné ...)
 • Cievne príhody