Terapia Flower

Terapia Flower je inovatívna hra, ktorá pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou pri terapii, rehabilitácii a vzdelávaní. Jej hlavným cieľom je rozvíjať jemnú motoriku horných končatín pri interaktívnom ovládaní hry na dotykovom displeji. Sekundárnym cieľom je motivácia detí pri cvičení formou hry a doplnenie repetitívneho procesu terapie o variabilné prvky, ako sú levely s rôznou náročnosťou, motívmi a zvukovými efektmi, ktoré obohacujú ich cvičenie. Flower ponúka možnosť merania napredovania u každého dieťaťa, ako je rýchlosť splnenia úlohy, počet dotykov a presnosť dotyku na ploche, čo je pri mnohých klasických rehabilitačných metódach v danej oblasti ťažko objektívne zrealizovateľné. Okrem rehabilitácie a terapie hra Flower prispieva aj k vzdelávaniu detí v matematike či slovenčine, atď. Deti si môžu precvičovať zručnosti prostredníctvom úloh, ako je spájanie dvojíc, triedenie prvkov, výber nevyhovujúceho a ďalšie.

Používanie hry Flower zároveň pomáha deťom osvojiť si prácu so zariadeniami s dotykovým displejom. Učia sa gestá ako presúvanie elementov (drag and drop), približovanie (zoom), otáčanie (rotate), posúvanie (scroll) a orientovanie sa v navigácií obrazoviek. Používateľské rozhranie je navrhnuté tak, aby umožnilo deťom pracovať s hrou v čo najväčšej miere samostatne.

 Najväčšou výzvou a zároveň unikátnosťou hry Flower je jej schopnosť prispôsobiť sa konkrétnemu dieťaťu podľa miery jeho hendikepu, zručností a napredovania. Táto personalizácia robí z hry Flower skutočne výnimočný nástroj, ktorý môže významne prispieť k rehabilitácií detí s detskou mozgovou obrnou.

O autorovi:

Tvorcom aplikácie Flower je Ing. Ladislav Jacho.

Je doktorandom na Technickej univerzite v Košiciach a členom Laboratória interaktívnych rozhraní komunikačných a informačných systémov (LIRKIS).

Má bohaté skúsenosti s programovaním 2D a 3D aplikácií, virtuálnou realitou a prirodzenými používateľskými rozhraniami. Venuje sa vývoju komerčných a nekomerčných aplikácií s využitím rôznych technológií a zaradení. Zameriava sa aj na tvorbu aplikácií pre používateľom s kognitívnym alebo fyzickým hendikepom.

Jemná motorika
Jemná motorika
Jemná motorika
Jemná motorika