Giger MD®

Prístroj GIGER MD je úspešne používaný od roku 1984 ako terapeutické zariadenie v liečbe poranení miechy (kvadruplégie a paraplégie), mozgových príhod, mozgovej obrny, Parkinsonovej choroby, roztrúsenej sklerózy a rôznych ortopedických a neurologických ochorení.

Prístroj GIGER MD sa môže bezpečne používať na liečbu pacientov každého veku od 1 do 100 rokov.

Celosvetovo úspešne používaný lekármi, fyzioterapeutmi, rodičmi a pacientmi.

Pacient leží uvoľnený v polohe na chrbte, čim sa eliminuje pôsobenie gravitácie, následkom čoho sa znižuje pacientova únava a zvyšuje jeho výkon. Prístroj vytvára trojrozmerný koordinovaný pohyb končatín a trupu, ktorý následne prechádza telom ako špirálová vlna.

Z uvedených dôvodov má zariadenie GIGER MD nasledujúce výhody:

 • Neexistujú vekové obmedzenia a nemá neželané vedľajšie účinky
 • Možnosť bezbolestnej liečby všetkých úrovní zranení
 • Korekcia skoliotických deformít
 • Zlepšenie funkcií močového mechúra a vnútorností
 • Zlepšenie dýchania
 • Zníženie neuropatických bolestí
 • Zlepšenie srdcovocievnych funkcií
 • Prevencia preležanín
 • Prevencia osteoporózy a zlomenín
 • Zlepšenie kognitívnych funkcií
 • Zväčšenie svalovej sily

Súčasťou zariadenia GIGER MD je aktívna technológia biofeedback za účelom audiovizuálnej stimulácie v kombinácii s koordinovaným pohybom všetkých končatín.

Biofeedback počas terapie v spojení s DVD + TV na obrazovke nad pacientom

Biofeedback - rýchla spätná väzba o správnosti vykonávaných pohybov. Tú nám poskytuje prepojenie pacienta na terapeutickom zariadení na počítač. Počítač používa svetlo, hudbu, film, ktoré stimulujú pacienta a informujú o správnosti vykonávaného pohybu.Odpovede sa ukazujú pacientovi v digitálnej alebo analógovej forme. V digitálnej podobe je nastavený prah a zakaždým, keď ho pacient prekročí, svetelné alebo zvukové znamenie ho informuje o tom, že uspel. V analógovej forme pacient sleduje hodnoty v elektrických jednotkách, ktoré reprezentujú jeho telesné funkcie ako napr. srdcová frekvencia. Uvedené techniky sa kombinujú. Spočiatku sú nastavené ľahké hodnoty a potom čo ich pacient dosiahne sa obtiažnosť zvyšuje. Nakoniec by sa mal pacient stať sám sebe terapeutom a v závere ovládať špecifické telesné funkcie. Zariadením Giger MD biofeedback môže pacient natrénovať ovládanie a zmenu problematických funkcií neinvazívnou cestou.

Základné princípy pokrokového zariadenia Giger MD sú:

 • neurofyziologická integrovaná telesná terapia
 • bezbolestná liečba
 • celé telo je udržiavané v pohybe, zatiaľ čo sú účinky gravitácie eliminované
 • plynulý aktívny a pasívny pohyb
 • harmonické pohyby v koordinovanej dynamickej rovnováhe
 • všetky štyri končatiny sú kinematicky prepojené
 • ramená, nohy, chrbát, panva, plecia a hlava sú vedené symetricky
 • končatiny a chrbát sú striedavo naťahované a rotované
 • viac než 30 000 pohybov kĺbov za 20 minút
 • použiteľné ako v akútnej, tak aj v chronickej fáze
 • použiteľné pri akejkoľvek miere spasticity
Giger MD
Giger MD
Giger MD
Giger MD