Vojtova metóda

Vojtova metóda

Čo je Vojtova metóda?

Vojtova metóda bola zostavená českým neurológom prof. MUDr. Václavom Vojtom v 50. rokoch minulého storočia. Ide o formu terapie, resp. cvičenia pri poruchách psychomotorického vývoja, v rámci ktorého sa stimuláciou špecifických bodov aktivujú v mozgu vrodené pohybové vzory, čím telo reaguje pohybovou odpoveďou. Okrem tejto pohybovej aktivity dochádza k ďalším procesom, napr. posilňujú sa brušné svaly, cvičí sa dýchanie, bránica, upravuje sa frekvencia tepu, aktivujú sa ďalšie nervové centrá, čo celkovo prispieva k napredovaniu dieťaťa po mentálnej i motorickej stránke.

Na akom princípe funguje Vojtova metóda?

Terapeut Vojtovej metódy vyvíja cielený tlak na aktivačné zóny centrálneho nervového systému na tele dieťaťa v troch polohách: na brušku, chrbátiku a boku. Tak aktivuje vrodené pohybové vzory, ktorými každý človek disponuje, ale ktoré môžu byť napr blokované alebo nedostatočne vyvinuté. Cielenou terapiou  sa tieto spoje obnovia a podľa diagnózy buď dopomôžu k aktivácii úplne zdravého vývinu ale zmiernia poškodia a deformity v oblasti motorického a svalového vývoja dieťaťa. Opakovaním vyvolávaním reflexov, skrz aktivačné zóny dochádza k uvoľneniu alebo k vytvoreniu nových spojov vo funkčne blokovanej nervovej sieti medzi mozgom a miechou.

Indikácie, kedy sa objednať na Vojtovu metódu

 • predčasný pôrod

 • odporúčanie od lekára

 • niečo sa vám na bábätku nezdá napr. viac sa otáča do jednej strany, je nekľudné a frustrované

 • svalové ochorenia všeobecne

 • poruchy a blokácie v centrálnom nervovom systéme

 • periférne parézy končatín

 • torticollis

 • pohybové poruchy vznikajúce poškodením mozgu (cerebrálne parézy)

 • problémy s dýchaním, prehĺtaním a žuvaním

 • poruchy motoriky dieťaťa

 • vrodené deformity nôh

 • centrálne poruchy koordinácie

 • stavy po zakrvácaní mozgu

 • problémy spôsobené pridusením následkom omotania pupočnej šnúry

Kedy začať s Vojtovou metódou?

Čím skôr, tým lepšie. U novorodencov ide formovanie a ovplyvňovanie CNS ľahko. Nervové dráhy v mozgu sú často iba blokované a tak výsledky Vojtovej metódy sú viditeľne priaznivé už po pár terapiách. U malých detí, školákov, adolescentov Vojtova metóda priaznivo ovplyvňuje proces rastu a zrenia.Vojtova metóda sa využíva aj u dospelých napr. pre obnovu nervových spojení po mozgovej príhode.

Aký je prínos Vojtovej metódy?

Pomocou cvičenia Vojtovej metódy vieme dosiahnuť u dieťaťa zlepšenie spontánneho pohybu a držania tela, čím dieťa získa zlepšenú schopnosť nadviazať kontakt a komunikovať s okolím.

Prečo detí plačú pri Vojtovej metóde?

V prvom rade vám milí rodičia ubezpečujeme, že Vojtova terapia nebolí.

V skutočnosti dieťa reaguje plačom na nový reflexný pohyb vpred, ktorý je pre dieťa neobvyklý a namáhavý. Pre kojenecké obdobie je v začiatkoch cvičenia  plač adekvátnou reakciou, ktorá postupom času ustúpi. Väčšie deti, ktoré už vedia slovne komunikovať z pravidla neplačú.

Spolupráca fyzioterapeuta a rodiča 

Pre dosiahnutie úspechu je nevyhnutná spolupráca terapeuta a rodiča. Terapeut dieťa vyšetrí, nastaví vhodný cvik, dieťa cvičí a naučí cvik rodiča správne vykonávať v domácom prostredí. Následne príde rodič na kontrolu s bábätkom či cvičí správne a je mu pridaný podľa potreby nový cvik. Takto sa stáva z rodiča domáci terapeut

 Vojtova metóda / Vojtova metóda - foto
 Vojtova metóda / Vojtova metóda - foto
 Vojtova metóda / Vojtova metóda - foto
 Vojtova metóda / Vojtova metóda - foto
 Vojtova metóda / Vojtova metóda - foto
 Vojtova metóda / Vojtova metóda - foto