Formulár

Projekt finančnej podpory na intenzívne rehabilitačné pobyty v Centre Liberta

Prihláste sa do projektu a získajte podporu na dvojtýždenný intenzívny rehabilitačný pobyt vo výške 1 000 Eur.

Získaná finančná podpora sa vzťahuje výhradne na dvojtýždenné intenzívne rehabilitačné pobyty absolvované do 30. 4. 2024.

Postup pri predkladaní žiadostí a hodnotiace kritériá:

Žiadosti sa predkladajú odoslaním vyplneného tohto online formulára
Uzávierka projektu: 24. 3. 2024
Vyhlásenie výsledkov: 25. 3. 2024
Hodnotiaca komisia je zložená zo zástupcov Centra Liberta, ktoré poskytlo finančnú podporu na realizáciu projektu.
O podpore budeme informovať priamo vybraných účastníkov alebo ich zástupcov, ktorí sa riadne prihlásili do projektu.

* - povinné položky

Beriem na vedomie, že v prípade podpory vyčerpám poskytnuté fiančné prostriedky na intenzívny rehabilitačný pobyt v Centre Liberta do 30.4.2024.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v tomto súhlase na účely evidencie a vyhodnotenia efektivity terapie.

BUTON "ODOSLAŤ FORMULÁR"