TheraSuit®

Therasuit Centrum Liberta ako prvé na Slovensku začalo v r. 2012 poskytovať metódu Therasuit, ktorá kombinuje najlepšie prvky rôznych techník a metód. Jej dôležitým prvkom je intenzívny a špecifický cvičebný program, ktorý zostavujeme individuálne pre každého klienta na základe jeho silných a slabých stránok.

Terapiu TheraSuit ponúkame ako 3 týždňový alebo 2 týždňový intenzívny program v trvaní 6 dní v týždni v rozpätí 3 až 5 hodín denne, v závislosti od potrieb a požiadaviek klienta.

Už po 2 týždňoch intenzívnej terapie dochádza k zvýšeniu výkonu pacienta, čo je však následkom prispôsobenia nervového systému. Najlepšie terapeutické účinky možno očakávať po 3 týždňoch absolvovania terapie TheraSuit, pretože vtedy nastáva zmnoženie svalového tkaniva, ktorého efekt a zlepšenie prichádza aj po 2 týždňoch od ukončenia terapie TheraSuit.

Štandardný 3 hodinový TheraSuit program zahŕňa 120 minút intenzívnej metódy TheraSuit a 60 minút podpornej liečebnej terapie, podľa vhodnosti klienta.

V prípade záujmu o komplexný rehabilitačný program zaraďujeme k terapii TheraSuit aj neurorehabilitačnú terapiu GIGER MD, senzorickú terapiu SNOEZELEN alebo individuálnu špeciálnu pedagogiku.

V Centre Liberta:

 • všetci fyzioterapeuti, ktorí u nás vykonávajú terapiu TheraSuit sú certifikovaní na túto metódu (pozri náš tím)
 • klient má zachované súkromie a v terapeutickej miestnosti rehabilituje sám, spravidla za asistencie dvoch fyzioterapeutov (v prípade ťažkého stavu pacienta aj troch fyzioterapeutov)
 • používame výhradne len originálne TheraSuit obleky zakúpené od spoločnosti Therasuit LLC z USA a k dispozícií máme všetky veľkosti.

Metóda TheraSuit

Skladá sa z troch častí, ktoré spolu zaručujú maximálny možný efekt.

Cvičenie v univerzálnej cvičebnej klietke

Kľúčovým prvkom v univerzálnej cvičebnej jednotke je individuálne navrhnutý posilňovací program, ktorý sa používa na trénovanie pohybových schopností, na izoláciu želaného pohybu a posilnenie svalových skupín zodpovedných za jeho vykonanie. Cvičenie v UCK umožňuje dosiahnuť plný rozsah pohybu, svalovú a kĺbovú ohybnosť a rovnako aj funkčné schopnosti.


Cvičenie v pružných závesoch, tzv. pavúk

Upevnenie tela 8 pružnými popruhmi v UCK, alebo tzv. pavúk, umožňuje pacientovi odľahčiť telo od gravitácie a tak uľahčiť nácvik pohybov. Pacientovi umožňuje zažiť pocit nezávislosti a jeho vestibulárny systém získa nové, nepoznané vnemy. Pre deti je „pavúk“ veľkou zábavou, pretože tam získavajú pocit slobody a radosti.


Cvičenie v obleku Therasuit

Cvičenie v obleku Therasuit je posledná zdokonalená verzia tzv. Adeli obleku (predchodca – kozmický oblek) a v súčasnosti je najnovším a najdokonalejším prostriedkom svojho druhu.

Vďaka svojej konštrukcii a vylepšeniam Therasuit vytvára vzdušnú, mäkkú a dynamickú ortézu. Pôsobí na svalstvo trupu a končatín (aktivuje, stimuluje až nahrádza svaly v závislosti od zvoleného napätia gumených popruhov). Hlavným cieľom obleku Therasuit je zlepšiť a zmeniť prijímané podnety o polohe tela v priestore, znížiť patologické reflexy pacienta a obnoviť správne pohybové vzorce.

TheraSuit podnecuje rozvoj hrubej a jemnej motoriky, sedenia, státia a chôdze.


Prínosy metódy TheraSuit

 • normalizuje svalový tonus
 • upravuje pohybové vzorce
 • poskytuje vonkajšiu stabilizáciu
 • približuje držanie tela, čo najbližšie k normálu
 • poskytuje dynamickú korekciu
 • poskytuje taktilnú stimuláciu
 • ovplyvňuje vestibulárny systém
 • zlepšuje rovnováhu
 • zlepšuje koordináciu
 • znižuje nekontrolované pohyby v prípade ataxie a atetózy
 • zlepšuje vnímanie tela a priestoru
 • zlepšuje rečový výkon a jeho plynulosť prostredníctvom podpory hlavy a trupu
 • podporuje slabé svaly
 • kladie odpor silným svalom a tým ich ďalej posiluje
 • podporuje rozvoj jemnej aj hrubej motoriky
 • zvyšuje hustotu kostí
 • vertikálna záťaž na bedrový kĺb zlepšuje jeho postavenie

Indikácie

 • detská mozgová obrna
 • opozdenie vývoja
 • traumatické poranenia mozgu
 • krvácanie do mozgu
 • svalová hypertónia
 • svalová hypotónia
 • iné neurologické poruchy a syndrómy (rázštep chrbtice, Downov syndróm,
 • poranenia miechy
 • poruchy zmyslového vnímania
 • ataxia, atetóza

Kontraindikácie

 • subluxácia bedrového kĺbu nad 35%
 • ťažká skolióza (25 – 30%)
 • kontraktúry kĺbov dolných končatín a bedra (v prípade horných častí brať do úvahy aj horné končatiny)
 • svalová dystrofia, periférne neuropatie
 • rakovina kostí, ťažká osteoporóza, metabolické ochorenia kostí
 • iné deformity kostí (hrudný kôš atď...

História TheraSuit

Metóda Therasuit bola vyvinutá v r. 2002 Richardom a Izabelou Koscielny, fyzioterapeutmi, žijúcimi v USA, rodičmi postihnutého dieťaťa a majiteľmi firmy Therasuit LLC. Vo svete je viac než 245 terapeutických centier ktoré bezpečne a účinne používajú Therasuit.

Viac o metóde Therasuit si môžete prečítať na ich domovskej webstránke.

TheraSuit
TheraSuit
TheraSuit
TheraSuit
TheraSuit
TheraSuit
TheraSuit
TheraSuit