Kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálny systém človeka sa skladá z meningov (membrán) a cerebrospinálnej tekutiny (mozgovomiešny mok), ktoré obklopujú a chránia mozog a chrbticový kanál. Tento systém vychádza z kránia (lebky) a pokračuje nižšie do sakra (krížovej kosti). Akékoľvek obmedzenia (reštrikcie) v membránovom systéme môžu priamo ovplyvniť rôzne fyziologické funkcie centrálního nervového systému.

Terapeuti CST pohmatom vyšetrujú kraniosakrálny rytmus, ktorý nás smeruje k možným reštrikciám v tele pacienta. Potom korigujeme tieto aktuálne, alebo aktívne reštrikcie za pomoci vrodených samoliečebných mechanizmov, ako ukazovateľ správneho terapeutického postupu je využívaný kraniosakrálny rytmus a kraniosakrálny systém.

Terapeuti KST sú vyškolení v schopnosti vyšetriť pohmatom jemný kraniosakrálny rytmus, tak aby mohli určiť oblasti, alebo obmedzenia pohybu na úrovni intrakraniálnych a chrbticových membrán, hlavne však povrchové vrstvy meningeálneho systému, tj. dury mater. V prípade, že sa terapeut dostane k miestu, špecifickej reštrikcie, zostáva v tejto pozícií a čaká na uvoľnenie tkanív. Toto vyžaduje použitie veľmi jemného tlaku rúk, v priemere váhou 5 gramov. Veľmi často označením miesta nerovnováhy terapeutom, ale vlastne nevedomky hlavne aj telom pacienta, je naštartovaný kraniosakrálny systém a jeho samoopravné mechanizmy.


Desaťbodový protokol KST sa skladá z množstva techník, ktoré však majú spoločný základ. Každý krok terapie je koncipovaný tak, že je zároveň hodnotiacim (diagnostickým), ale aj opravným (terapeutickým) nástrojom.

John Upledger vždy zdôrazňoval jednoduchosť, ktorá je vyšetreniu kraniosakrálneho systému vlastná. Táto jednoduchosť terapeutického prístupu sa odráža aj v celom systéme vzdelávania v tejto technike. Napr. v úvodnom seminári KST sa poslucháči zameriavajú na vycibrenie a prehĺbenie palpačných schopností tak, aby mohli ovplyvňovať mäkké tkanivá, ktoré sa nachádzajú v durálnom vaku aj mimo neho.

 Kraniosakrálna terapia / Kraniosakrálna terapia - ľava - foto
 Kraniosakrálna terapia / Kraniosakrálna terapia - ľava - foto
 Kraniosakrálna terapia / Kraniosakrálna terapia - ľava - foto

Krása KST tkvie v jemnosti tlaku, s akou sa napomáha voľnosti toku, alebo pohyblivosti telových tekutín, membrán, svalov a fascií. Vďaka tomu môže byť táto technika začlenená do akéhokoľvek terapeutického prístupu s ohľadom na pacientove liečebné zameranie. KST môže byť taktiež využívaná aj pre svoje relaxačné účinky, ako úvodná príprava pre ďalšiu terapiu. Rovnako ako aj závěrečná harmonizačná procedura.

Pozitívny účinok KST sa vzťahuje k rozsiahlemu spektru samokorektívnych vrodených mechanizmov. KST pracuje pomocou kraniosakrálneho systému, podporuje jeho správnu funkciu, čím uvádza prostredie, v ktorom centrálny nervový systém funguje, do normálního stavu. Tým pádom liečebný účinok tejto techniky zahŕňa širokú škálu senzorických, motorických a neurologických problémov.

Terapiu možno využiť u chronických stavov, ako aj v prípade akútnych ťažkostí. Môže sa kombinovať s inými druhmi liečebných terapií.

Pomáha:

 • pri strese, napätí, poruchách koncentrácie

 • migrénach, bolestiach hlavy, chrbtice, kĺbov i svalov

 • chronickej únave, stavoch vyčerpania

 • depresiách, úzkostných stavoch a nespavosti

 • posilňuje imunitný systém a celkovú vitalitu organizmu

 • pri hormonálnych poruchách, problémoch menštruačného cyklu, neplodnosti

 • problémoch s dýchacími cestami, alergiami alebo astmou

 • pri škúlení, vysokom očnom tlaku, hučaní v ušiach, problémoch s rovnováhou

 • škrípaní zubov, zubnej neuralgii, problémoch s čeľustnými kĺbmi

 • uvoľňuje blokády vzniknuté v dôsledku úrazov i emocionálnych zranení, tráum

 • je výborná ako doplnok poúrazovej a pooperačnej rekonvalescencie

 • u detí pri poruchách učenia, pozornosti, hyperaktivite, úzkosti či nočnom pomočovaní

 • v tehotenstve uvoľňuje psychiku i telo, mobilizuje prirodzené adaptačné procesy tela

 • dodáva energiu pre životné zmeny a vyjadrenie seba samého