Podporné terapie

Galileo

Terapeutická plošina Galileo simuluje kolísavý pohyb s rôznymi frekvenciami, a tak imituje pohyb pri chôdzi. Počas terapie sa telo aktivuje rytmickými svalovými kontrakciami a trénujú sa rôzne svalové skupiny a ich koordináta. Terapia Galileo je vhodná pre pacientov, ktorí majú problémy s chôdzou a so státím.

V Centre Liberta používame prístroj Galilelo Med L, ktorý poskytuje terapeutovi aj pacientovi voľnosť pohybu. Prístroj má integrovanú funkciu Wobbel, premennú frekvenciu z prednastavenej hodnoty, ktorá efektívne pomáha pri poruche rovnováhy a koordinácie.

Pozitívne účinky terapie Galileo sú rôznorodé. Reflexné reakcie vyvolané rytmickými svalovými kontrakciami posilňujú svalovú silu a koordinátu, čo má pozitívny vplyv na chôdzu a pohyblivosť. Okrem toho vibračná terapia Galileo pomáha uvoľňovať svalové napätie, zlepšuje krvný obeh a stimuluje metabolizmus. Terapia sa používa aj pri rehabilitácii zranení a po operáciách na urýchlenie procesu hojenia a podporu regenerácie svalového tkaniva.

Galileo terapia prebieha v Centre Liberta pod dohľadom skúsených fyzioterapeutov, ktorí reagujú na individuálne potreby a zdravotný stav pacientov a podľa toho prispôsobujú túto terapiu.


Imoove®

Imoove® je zariadenie so širokým spektrom využitia pre funkčnú rehabilitáciu.  Ponúka jemné cvičenia, ktoré možno prispôsobiť každému pacientovi na dosiahnutie požadovaných cieľov, ako je napríklad obnovenie pohyblivosti kĺbov, svalovej sily alebo celkového zdravia. Imoove®  je neurofunkčný a motorizovaný, počítačom riadený rehabilitačný prístroj.


Terapia VAST.Rehab

Terapia VAST je plnohodnotný systém rehabilitačných cvičení vo virtuálnej realite.

VAST systém je vytvorený pre fyzikálnu, pracovnú a kognitívnu terapiu.

Systém VAST obsahuje viac ako 120 pohybových modelov pre ovládanie terapeutických úloh. Terapeut rozhoduje, či prvky v hrách reagujú na pohyb hlavy, ruky alebo na niečo komlikovanejšie ako sú drepy. Vďaka VAST systému sú klasické cvičenia prevedené do formy grafických hier, čo umožňuje deťom pozitívnu emóciu a silnú motiváciu. Systém VAST obsahuje panel, pomocou ktorého môže terapeut kontrolovať a riadiť terapie a meniť parametre v reálnom čase. 

Cvičenie prebieha formou 3D kamery, ktorá umožní presné nasnímanie pohybu celého tela v reálonm čase a bez nutnosti pripojovania akýchkoľvek senzorov na telo užívateľa.  

VAST.Rehab obsahuje terapeutické programy pre komplexnú rehabilitáciu.Umožňuje terapeutom podporovať funkčnú, profesnú a kognitivnu terapii u pacientov, ktorí trpia mozgovými, neurogénnymi, spinálnzmi, svalovými alebo kostnými poruchami. VAST systém je možné využiť pre tieto diagnózy:

• Detská mozgová obrna

• Traumatické zranenie mozgu

• Poruchy rovnováhy

• Roztrúsená skleróza

• Cerebrovaskulárne nehody

• Parkinsonova choroba a Extrapyramidové syndrómy

• Podstúpená operácia mozgových nádorov

• Poranenie miechy

• Svalová atrofia

• Dekondícia - svalová ochabnutosť kvôli nedostatku mobility

• Endoprotéza pro bedrové, kolenné, lakťové a ramenné kĺby

• Stabilné zlomeniny kosti a obratlů

• Amputácia končatín (s či bez protézy)


Orofaciálna stimulácia

je terapia, ktorá pomáha pri problémoch s príjmom potravy a vývojom reči, je zameraná na liečbu tvárovej oblasti, ústnej dutiny a jazyka, na zmiernenie prejavov diagnózy v danej oblasti a nácvik reči, prehĺtania a žuvania.Je vhodná pre deti, ktoré majú problémy so saním, prehĺtaním, narušený uzáver pier či  poruhy mimiky. Prostredníctvom aktivácie svalov je možné docieliť pokroky v dýchaní, saní, žuvaní, hryzení, prehĺtaní, pití a postupne aj v reči.  

Je vhodná pre:

 • predčasne narodené deti
 • deti s poruchou sania a prehĺtania
 • sondované deti
 • deti s neurologickými ochoreniami alebo poškodením centrálneho nervového sytému
 • deti s Downovým syndrómom
 • deti s mozgovou obrnou

Pri stimulácii naši certifikovaní terapeuti využívajú dotyk, ťah, tlak, hladkanie a ich kombináciu. Stimuláciu vykonávajú bodovou technikou, pri ktorej stláčajú jednotlivé body v oblasti tváre alebo dráhovou technikou, kedy jemne prechádzajú rukami po tvári dieťaťa po určených líniách.


Termoterapia

zahŕňa pôsobenie teplých a studených podnetov vo forme obkladov či zábalov.

 • Teplé obklady, termovrecká - používame rašelinové nosiče tepla v najvyššej kvalite, ktoré pred aplikáciou zohrievame vo vodnom kúpeli.
 • Studené podnety - sú využívané na stimuláciu svalstva (oforaciálna stimulácia, hypotónia).

Oxygenoterapia

Oxygenoterapia predstavuje inhaláciu vzduchu obohateného o kyslík. Kyslíkové koncentrátory zn. Philips, ktoré vyrábajú 95% kyslík. Na prístrojoch je vykonávaný pravidelný servis a výmena medicínskej destilovanej vody aby sme predišli množeniu baktérií pri striedaní pacientov. Samozrejmosťou sú jednorázové kyslíkové kanyly alebo okuliarky.


Fototerapia

Fototerapia využíva fotochemické a biostimulačné účinky svetla a žiarenia.

 • Bioptronová lampa - liečbu polarizovaným svetlom prevádzame certifikovanou lampou Bioptorn od f. Zepter.
 • IR Žiarenie - umelé infračervené svetlo.

Mechanoterapia

Mechanoterapia je fyzikálna terapia aplikujúca mechanickú energiu pôsobením mechanických síl. Terapia sa realizuje priamo terapeutom, prostredníctvom prístrojov alebo ultrazvukom. Liečebné procedúry mechanoterapie zahŕňajú terapeutické masáže, bodové aplikácie, extenzie, trakcie, manipulácie, pasívne pohyby a polohovanie kĺbov.

Kontraindikácie: Mechanoterapia sa neodporúča pri horúčkovitých stavoch, akútnych zápalových onemocneniach, značnej telesnej slabosti, hnisavých, alebo pliesňových onemocneniach kože, krvácavých chorobách, varixoch, gravidite, menzese, osteoporóze a po hlavných jedlách.


Ergoterapia

Ergoterapia využíva špecifické činnosti či úlohy určené pre daného pacienta s cieľom dosiahnutia a zachovania maximálnej sebestačnosti a nezávislosti. Ergoterapia podporuje rozvoj telesných aj psychických funkcií a podporuje začlenenie pacienta do spoločnosti, prispieva tým k zvýšeniu kvality jeho života. Pri poruchách, ktorých dôsledkom je nedostatočná schopnosť sebaobsluhy je cieľom ergoterapie predovšetkým dosiahnutie sebestatočnosti v bežných denných aktivitách a voľnočasových činnostiach, nácvik hrubej a jemnej motoriky, rozvoj zmyslovej percepcie, zlepšovanie sústredenia a pozornosti, rozvoj kognitívnych funkcií atď. Neoddeliteľnou súčasťou v takýchto prípadoch je aj nácvik používania rôznych kompenzačných pomôcok - u detí aj používanie písacích pomôcok, pomôcok na grafomotoriku a pod. Vytvára tak predpoklady k väčšej sebestačnosti pacienta s postihnutím.


Elektroterapia

Elektroliečba využíva liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. Princíp elektroliečby spočíva v stimulácii nervu a svalu striedavým elektrickým prúdom rôznej frekvencie a priebehu. Funguje spôsobom, že použitím špecifických druhov prúdu podporuje chod fyziologických procesov v tkanivách, ovplyvňuje krvný obeh a látkovú výmenu, uvoľňuje alebo stimuluje svalstvo.


Jemná motorika 

Pod jemnú motoriku zahŕňame všetky drobné pohyby, nielen ruky, ale aj okohybných, či okolústnych svalov. Rozvoj jemnej motoriky ruky je mimoriadne dôležitý na vykonávanie všetkých pohybov a bežných úkonov, ako napr. jedenie, obliekanie, hranie sa, kreslenie či písanie.


Propriostimulácia


Respiračná fyzioterapia

V našom Centre Liberta sa zameriavame na správnu edukáciu sterotypu dýchania so zreteľom na individuálne potreby a zdravotný stav klienta. Respiračná fyzioterapia je súhr dýchacích cvičení, ktoré vykonávajú v prirodzenom rytme dýchania. Naše rehabilitačné centrum v Košiciach ponúka respiračnú fyzioterapiu - dychovú gymnastiku v rámci celej škály fyzioterapeutických služieb. Náš tím skúsených a kvalifikovaných fyzioterapeutov vám pomôže zlepšiť dýchanie, znížiť riziko respiračných ochorení a obnoviť kvalitu vášho života. 


Tejping

Tejp sa lepí u väčšiny techník na natiahnutie pohybového segmentu. Tým dôjde k následnému natiahnutiu kože, ale nielen jej, aj ostatných mäkkých tkanív. Po návrate segmentu (čiže kúsku polepenej pokožky) do neutrálnej pozície sa potom tejp vďaka svojej elasticite opäť zmrští, čím dôjde k jeho zvrásneniu.

A práve toto zvrásnenie tvorí podstatnú, ba najpodstatnejšia časť terapeutického účinku. Vďaka nemu totiž dochádza k elevácii, čiže vytiahnutiu z kože, podkožia a povrchových častí. Tým je dosiahnutý zásadný a najpotrebnejší efekt – zväčšenie priestoru medzi uvedenými vrstvami a svalom. Optimálny výsledok sa dosiahne väčšinou po piatich, maximálne siedmich dňoch nosenia pásky.

Medzi vrstvami pokožky a svalom vzniká vďaka pôsobeniu tejpu určitý priestor. A práve v tejto časti sa nachádzajú lymfatické cievy, krvné cievy, a predovšetkým veľké množstvo receptorov, ktoré snímajú tlak, ťah, vibrácie...

Práve uvoľnenie, akúsi dekompresiu tohto medzipriestoru chce terapeut dosiahnuť. Cieľom požadovanej dekompresie je uvoľnenie lymfatickej a krvnej cirkulácie, zníženie tlaku na receptory, a tiež celý rad elektrochemických zmien, aby pacient pocítil výrazné zníženie, až vymiznutie bolesti. Lepená oblasť sa navyše, vďaka zlepšenému prekrveniu prehreje.


Vibračná terapia

Terapia vibráciami:

 • zlepšuje cirkuláciu ciev, silu, energiu, koordináciu, flexibilitu a schopnosť správneho pohybu
 • redukuje bolesť, stress, hormonálnu nerovnováhu, únavu
 • napráva zdravie celkovo

Krátkodobý efekt: zvýšenie cirkulácie periférnej krvi a zlepšená kontrakcia svalových snopcov.

Dlhodobý efekt: úprava hustoty a mineralizácie kostí, náprava sily, rýchlosti a celkovej schopnosti pohybu chôdze, redukuje trasenie, stuhnutie svalov ako aj napráva celkovú rovnováhu. Všeobecne navodzuje príjemný relax a regeneráciu tela.