Podporné terapie

Orofaciálna stimulácia

je terapia, ktorá pomáha pri problémoch s príjmom potravy a vývojom reči, je zameraná na liečbu tvárovej oblasti, ústnej dutiny a jazyka, na zmiernenie prejavov diagnózy v danej oblasti a nácvik reči, prehĺtania, žúvania


Termoterapia

zahŕňa pôsobenie teplých a studených podnetov vo forme obkladov či zábalov.

  • Teplé obklady, termovrecká - používame rašelinové nosiče tepla v najvyššej kvalite, ktoré pred aplikáciou zohrievame vo vodnom kúpeli
  • Studené podnety - využívané na stimuláciu svalstva (oforaciálna stimulácia, hypotónia)

Oxygenoterapia

predstavuje inhaláciu vzduchu obohateného o kyslík

Kyslíkové koncentrátory zn. Philips, ktoré vyrábajú 95% kyslík. Na prístrojoch je vykonávaný pravidelný servis a výmena medicínskej destilovanej vody aby sme predišli množeniu baktérií pri striedaní pacientov. Samozrejmosťou sú jednorázové kyslíkové kanyly alebo okuliarky.


Fototerapia

využíva fotochemické a biostimulačné účinky svetla, žiarenia

  • Bioptronová lampa - liečbu polarizovaným svetlom prevádzame certifikovanou lampou Bioptorn od f. Zepter
  • IR Žiarenie - umelé infračervené svetlo

Mechanoterapia

aplikácia rôznych foriem mechanickej energie, teda všetky techniky manuálnej medicíny a masážne postupy


Ergoterapia

využíva špecifické činnosti či úlohy určené pre daného pacinta s cieľom dosiahnutia a zachovania maximálnej sebestačnosti a nezávislosti


Elektroterapia


Jemná motorika 


Propriostimulácia


Respiračná fyzioterapia


Tejping


Vibračná terapia