Galéria

2024 / Marec - Ponožková výzva

Tak ako každý rok, aj tentokrát sa my v Liberte pripájame k oslavám Svetového dňa Downovho syndrómu a vyjadrujeme našu podporu a solidaritu všetkým ľuďom s týmto genetickým ochorením. Dnes 21. marca sme sa s radosťou zapojili do obľúbenej "ponožkovej výzvy". Možno ste si všimli, že dnes máme na nohách každý inú ponožku. Nie je to náhoda! Týmto symbolickým gestom chceme oslavovať ľudskú jedinečnosť a pestrosť, a pripomenúť si, že byť iný je úplne normálne a prirodzené. Downov syndróm nie je prekážkou pre plnohodnotný a šťastný život. Ľudia s týmto ochorením majú rovnaké právo na rešpekt, lásku a prijatie ako ktokoľvek iný. Skúsme im preto prejavovať našu podporu a priateľstvo nielen dnes, ale po celý rok.

 2024 / Marec - Ponožková výzva
 2024 / Marec - Ponožková výzva
 2024 / Marec - Ponožková výzva
 2024 / Marec - Ponožková výzva
 2024 / Marec - Ponožková výzva
 2024 / Marec - Ponožková výzva
 2024 / Marec - Ponožková výzva
 2024 / Marec - Ponožková výzva

Zoznam galérií

Terapie

Akcie v Centre Liberta

Naše Centrum