Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

Názov programu: Fond malých projektov pre východný región

Vedúci prijímateľ strešných projektov: EZUS Via Carpatia: http://www.viacarpatia-spf.eu/

Názov projektu: Včasná intervencia na oboch stranách hranice - 2

Dátum realizácie: 01.01.2021 - 31.08.2021

Vedúci malého projektu: Rejett Kincsek Down Egyesület

Partner malého projektu: Liberta n.o.

Hlavný cieľ projektu: Realizovaním spoločných odborných programov dostať marginalizované skupiny bližšie k spoločnosti, zlepšiť metódy skríningu detí, ktoré potrebujú včasnú intervenciu, zlepšiť ich kvalitu života, ich akceptáciu spoločnosťou v Maďarsku a na Slovensku.

25.8.2021

Včasná intervencia na oboch stranách hranice 2 – senzorická miestnosť

Pri siedmej príležitosti pricestoval do Košíc tím pedagógov z Csodaváru Nyíregyháza – inkluzívne rozvojové centrum a herňa, prevádzkovaného organizáciou Rejtett Kincsek Down Egyesület, aby sa oboznámil so senzorickými pomôckami a vymenil si skúsenosti so zahraničnými kolegami.

Pri rozvoji dieťaťa v rámci včasnej intervencie je dôležitým prvkom použitie senzorických pomôcok. Rôzne hojdačky, farebné loptičky, „koberce“ z rôznych materiálov, drevené dosky, penové matrace, to všetko patrí k zariadeniu senzorickej miestnosti. Nachádza sa v nej aj bazén s loptičkami, ktorý odborníci používajú aj ako odmenu pre deti.

V Maďarsku aj na Slovensku narastá počet detí, ktoré by potrebovali včasnú intervenciu, avšak nie každé dieťa má možnosť túto službu využiť. Zlepšenie tejto situácie má za cieľ plán, vypracovaný odborníkmi Rejtett Kincsek Down Egyesület a Liberta, n.o. z oblasti zdravotníctva a špeciálnej pedagogiky, ktorý je podporovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Projekt s názvom „Včasná intervencia na oboch stranách hranice – 2“ sa uskutočňuje so spolufinancovaním Európskej Únie (intenzita podpory 85%).

20.8.2021

Terapia Bemer a oboznámenie sa s prístrojom Bemer

Tím pedagógov z Csodaváru Nyíregyháza – inkluzívne rozvojové centrum a herňa, prevádzkovaného organizáciou Rejtett Kincsek Down Egyesület sa už štvrtýkrát zúčastnil cezhraničnej návštevy v košickom rehabilitačnom Centre Liberta, kde sa jeho členovia mohli pozrieť ako funguje terapia Bemer.

Okrem Bemer terapie traja sa odborníci z Nyíregyházy mohli zúčastniť aj cvičenia na rozvoj pohybu. Pri tej príležitosti došlo aj k výmene skúseností, keďže maďarský tím disponuje mnohoročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

V Maďarsku aj na Slovensku narastá počet detí, ktoré by potrebovali včasnú intervenciu, avšak nie každé dieťa má možnosť túto službu využiť. Zlepšenie tejto situácie má za cieľ plán, vypracovaný odborníkmi Rejtett Kincsek Down Egyesület a Liberta, n.o. z oblasti zdravotníctva a špeciálnej pedagogiky, ktorý je podporovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Projekt s názvom „Včasná intervencia na oboch stranách hranice – 2“ sa uskutočňuje so spolufinancovaním Európskej Únie (intenzita podpory 85%).

11.8.2021

Znovu v Košiciach – naši odborníci sa oboznámili s terapiou Snoezelen

Tím pedagógov z Csodaváru Nyíregyháza – inkluzívne rozvojové centrum a herňa, prevádzkovaného organizáciou Rejtett Kincsek Down Egyesület , sa v rámci projektu „Včasná intervencia na oboch stranách hranice 2“ FMP-E/1901/4.1/109 oboznámil s prácou v rehabilitačnom Centre Liberta v Košiciach.

V utorok traja pedagógovia z Csodaváru už po tretíkrát  pricestovali do Košíc, aby sa oboznámili s tzv. multisenzorickým prostredím v rámci terapie Snoezelen.

Odborníci Liberta n.o. nám porozprávali, že túto terapiu pôvodne vyvinuli v roku 1970 pre osoby s mentálnym postihnutím, ale dnes sa využíva v širšom okruhu diagnóz. Na Slovensku je táto terapia známa, deti v Centre Liberta ju obzvlášť obľubujú, lebo prebieha vo farebnom a zaujímavom prostredí. Miestnosť na účely Snoezelen terapie v Centre Liberta je bez okna, miesto plné pokoja bez vonkajších stimulov. Vyskytujú sa tam cielené podnety na rozvoj zraku (odrazy svetla, lavalampy, lampy), plávajúce predmety a bubliny vo vodnom stĺpe meniacom farby. Sluch detí rozvíja príjemná hudba, dotyk je stimulovaný viacerými pomôckami z rôznych materiálov.

V Maďarsku aj na Slovensku narastá počet detí, ktoré by potrebovali včasnú intervenciu, avšak nie každé dieťa má možnosť túto službu využiť. Zlepšenie tejto situácie má za cieľ plán, vypracovaný odborníkmi Rejtett Kincsek Down Egyesület a Liberta, n.o. z oblasti zdravotníctva a špeciálnej pedagogiky, ktorý je podporovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Projekt s názvom „Včasná intervencia na oboch stranách hranice – 2“ sa uskutočňuje so spolufinancovaním Európskej Únie (intenzita podpory 85%).

9.8.2021
Giger MD terapia na rozvoj pohybu – naši odborníci v Košiciach

Tím pedagógov z Csodaváru Nyíregyháza – inkluzívne rozvojové centrum a herňa, prevádzkovaného združením Rejtett Kincsek Down Egyesület už druhýkrát navštívil Centrum Liberta v Košiciach.

Odborníci z Nyíregyházy sa pri ôsmych príležitostiach v rámci projektu „Včasná intervnencia na oboch stranách hranice 2“ FMP-E/1901/4.1/109 oboznámili s prácou a špeciálnymi pomôckami v rehabilitačnom centre Liberta v Košiciach.

Pri tejto príležitosti sa oboznámili s terapiou Giger MD, pri ktorej sa na špeciálnom stroji vykonávajú dynamické, rytmické a zosúladené pohyby pôsobiace na centrálnu nervovú sústavu, ako aj na prepojenia medzi nervovými bunkami.

Prístroj Giger MD ponúka niekoľko rôznych možností terapie. Odborníci Liberty n.o. uviedli, že táto terapia rozvíja rovnováhu, koordináciu pohybu, napravuje pohyb pacienta, uvoľňuje svalovú stuhnutosť, posilňuje svaly ale tiež eliminuje chvenie a zaznamenávajú sa pri nej aj ďalšie pozitívne účinky.

 V Maďarsku aj na Slovensku narastá počet detí, ktoré by potrebovali včasnú intervenciu, avšak nie každé dieťa má možnosť túto službu využiť. Zlepšenie tejto situácie má za cieľ plán, vypracovaný odborníkmi Rejtett Kincsek Down Egyesület a Liberta, n.o. z oblasti zdravotníctva a špeciálnej pedagogiky, ktorý je podporovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Projekt s názvom „Včasná intervencia na oboch stranách hranice – 2“ sa uskutočňuje so spolufinancovaním Európskej Únie (intenzita podpory 85%).

1.2.2021

Včasná intervencia v zahraničí

Rejtett Kincsek Down Egyesület z Nyíregyházy sa zúčastňuje medzinárodnej spolupráce. Po úspešne ukončenom projekte združenie znovu spolupracuje s Liberta, n.o. z Košíc. Tieto dve organizácie pomáhajú nájsť deti z marginalizovaných skupín, ktoré potrebujú včasnú intervenciu. Jedným z najdôležitejších prvkov projektu sú cezhraničné odborné návštevy v celkovom počte osem, ktorých sa zúčastnia traja-traja odborníci oboch partnerov. Takto získajú vedomosti, ktoré v budúcnosti využijú pri včasnej intervencii. Počas jednodňových návštev sa okrem precvičovania nových metód odborníci oboznámia aj s pracovnými postupmi partnera v jednotlivých oblastiach (včasná intervencia, zdravotníctvo, špeciálna pedagogika).

V rámci projektu, ktorý trvá od 1.januára 2021 do 31.augusta 2021, si obstarajú partneri aj rozvojové pomôcky, ktoré použijú pri každodennom rozvoji detí, okrem toho Rejtett Kincsek Down Egyesület usporiada aj desať prieskumných a poradenských dní pre deti v Nyíregyháze.

V Maďarsku aj na Slovensku narastá počet detí, ktoré by potrebovali včasnú intervenciu, avšak nie každé dieťa má možnosť túto službu využiť. Zlepšenie tejto situácie má za cieľ plán, vypracovaný odborníkmi Rejtett Kincsek Down Egyesület a Liberta, n.o. z oblasti zdravotníctva a špeciálnej pedagogiky, ktorý je podporovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Projekt s názvom „Včasná intervencia na oboch stranách hranice – 2“ sa uskutočňuje so spolufinancovaním Európskej Únie (intenzita podpory 85%).

Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

Projekty 2023

Projekty 2022

Projekty 2021

Projekty 2020

Projekty 2019

Projekty 2018

Projekty 2017

Projekty 2016

Projekty 2015

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012