Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou

Názov projektu: Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou

Hlavní partneri: Rejtett Kincsek Down Egyesület z Maďarska a Caritas z Rumunska

Dátum realizácie: november 2018 - november 2020

Cieľ: vytvorenie jedinečného online e-learningového systému, ktorý pomôže riešiť problémy v oblasti včasnej  intervencie. Používaním digitálnych prostriedkov zvýšime dosiahnuteľnosť a úroveň starostlivosti v regióne, čo znamená aj odborný pokrok pre odborníkov všetkých troch organizácií. Taká flexibilná platforma venujúca sa včasnej intervencii sa pokladá za inováciu aj na medzinárodnej úrovni.

Realizácia projektu:
29.11.2018 - Erasmus+, Nový projekt a prvé partnerské stretnutie
Vďaka programu Erasmus+ vám predstavujeme náš nový projekt s názvom: Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou, ktorý sme začali realizovať v novembri spolu s partnermi Rejtett Kincsek Down Egyesület z Maďarska a Caritas z Rumunska. Cieľom projektu je Viac TU
08.01.2019 - Výzva na vyplnenie dotazníka

Milí Rodičia! Prosíme Vás, aby ste vyplnením dotazníka prispeli k vytvoreniu inovatívnej, ľahko použiteľnej e-learningovej platformy. Touto platformou chceme podporiť výučbu detí s odlišným vývojom v domácom prostredí. Ďakujeme! Viac TU

26.01.2019 - Dotazníky ECEC vyplnilo 100 rodičov
Ďakujeme za odpovede, onedlho bude na našom webe dostupná podrobná analýza. V rámci programu s názvom: Rozvoj detí s odlišným vývojom s digitálnou podporou, zostavili partneri dotazník, ktorého výsledky tvoria dôležitý základ pre začatie ďalšieho vývoja programu. Dotazník obsahoval 10 otázok. Odpovedalo 100 rodičov,  64,4 percent rodičov odpovedalo, že ich dieťa navštevuje špeciálne rozvojové centrum resp. pedagóga. Viac TU
12.02.2019 - S online podporou pre rozvoj detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Naším cieľom je, aby sme poskytli pomoc aj pre domáce vzdelávanie detí s bežným vývojom. V novembri sa rozbehol náš nový ECEC program s názvom:  Rozvoj detí s odlišným rozvojom s digitálnou podporou, v spolupráci s partnermi Rejtett Kencsek Down Egyesület z Maďarska a Caritas z Rumunska. Viac TU

3.3.2019 - V čom môže byť prospešný e-learning v oblasti rozvoja?

Systém pozostávajúci z piatich modulov poskytne priestor a príležitosť na rozvoj detí v domácom prostredí v oblasti komunikácie, jemnej motoriky, stravovania, ktoré nepodporujú len úspešnú integráciu detí do spoločnosti, ale prispievajú aj k zdravému, vyváženému životu. Viac TU..

10.5.2019 - Logická a jednoduchá – taká bude online platforma

Opýtali sme sa špeciálnych pedagógov a odborníkov, aký majú názor na pripravovanú online platformu na základe jej písomnej špecifikácie. Bude logická a jednoduchá!

01.06.2019 - Partnerské stretnutie vo Vysokých Tatrách
Uskutočnilo sa druhé stretnutie partnerov - Liberta n.o., Rejtett Kincsek Down Egyesület a Caritas v rámci program ECEC ohľadom projektu s názvom :  Rozvoj detí s odlišným vývojom s digitálnou podporou. Viac TU
16.06.2019 - Predstavenie e-learningovej platformy
E-learning systém koncipovaný troma organizáciami (Rejtett Kincsek Down Egyesület -Maďarsko, Centrum Liberta – Slovensko a Caritas - Rumunsko) v rámci programu Erasmus+ pod názvom „Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou“ sa realizuje v štyroch jazykoch a bude dostupný na webových stránkach: edumodul.hu/ro/sk/com. Viac TU
19.10.2019 - Prvý testovací modul - Edumodul
Odborníci troch krajín sa spojili, aby bola včasná intervencia dostupná pre viac detí s atypickým vývojom. Medzi novembrom 2018 a októbrom 2020 sa realizuje program Erasmus+ s názvom „Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou“ v rámci ktorého sa organizácie Rejtett Kincsek Down Egyesület z Nyíregyházy, Caritas Szervezet zo Satu Mare a Centrum Liberta z Košíc podujali na vytvorenie unikátneho systému e-learningu. Viac TU
19.11.2019 - Partnerské stretnutie v Rumunsku
V rámci projektu sa v dňoch 7. - 8.11.2019 uskutočnilo partnerské stretnutie v Rumunsku, kde partneri prebrali doposiaľ uskutočnené kroky realizácie projektu. Vyhodnotili stav naplnenia plánu a dohodli sa na ďalších krokoch, ktoré sa majú uskutočniť v najbližších týždňoch. Viac TU..
10.12.2019 - Výzva- hľadáme deti na testovanie
Testujeme e-learningovú platformu EduModul s modulom „Precvičenie rozpoznávania slov“ v maďarskom jazyku. Hľadáme deti s odlišným vývojom vo veku 5-12 rokov a ich rodičov, ktorých materinským jazykom je maďarčina, nevedia ešte čítať ale už používajú správne slová spojené s pojmami, na testovanie modulu „rozpoznávanie slov“! Viac TU..
19.02.2020 - Testujeme Edumodul.sk
Hľadáme tie deti s odlišným vývojom vo veku 5-12 rokov a ich rodičov, ktorých materinským jazykom je maďarčina, dokážu priradiť obsah k forme, nevedia ešte čítať ale už správne používajú pojmy. Viac TU..

21.2.2020 - Learnovation - Inovácia v učení

Štyridsaťdva účastníkov zo šestnástich krajín sa zúčastnilo na tréningu Learnovation Dubline, kam dostala pozvánku vo farbách Rejtett Kincsek Down Egyesület aj naša kolegyňa Fülöp Orsolya. Viac TU...

17.03.2020 - Výzva pre špeciálnych pedagógov
Vážení odborníci! Online platforma www.edumodul.com sa dostala do fázy testovania. Dostupné sú lekcie v rámci modulu „Rozpoznávanie slov“, pomocou ktorých hravým spôsobom s pomôckami, ktoré sa dajú pripraviť doma, môžete naučiť deti čítať. Tento testovací modul odporúčame deťom s odlišným vývojom vo veku 5-12 rokov... Viac TU

30.4.2020 - Online konzultácia o skúsenostiach s edumodul.sk

Vzhľadom na pandémiu a zavedenú karanténu sa aj výmena skúseností odohrávala v online priestore. Na skype-e sa stretli testujúci rodičia a odborníci z Centra Liberta a prediskutovali priebeh testovania. Zistilo sa, že samotný modul sa rodičom veľmi páčil, privítali nové a ľahko zrealizovateľné nápady a pestrosť lekcií. Viac TU..

4.8.2020 - Online podpora pre deti s odlišným rozvojom

Ako naučiť dieťa čítať, ak má obmedzené schopnosti potrebné k čítaniu? Odpoveď a iné rozvojové tipy a nápady pre rodičov a odborníkov na edumodul.sk.. Viac TU..

18.9.2020 - výzva - podeľte sa o skúsenosti s Edumodul
Touto cestou Vás chceme poprosiť, aby ste podporili našu prácu a podelili sa o svoje skúsenosti, vyplnením nasledujúceho dotazníka. Ďakujeme každému pedagógovi a rodičovi, ktorý sa registroval na edumodul.sk. Naša stránka je ešte v testovacej fáze. Prosíme Vás, aby ste nám pomohli v našej práci a vyplnili nižšie uvedený dotazník ohľadom Vašich skúseností. Viac TU..
1.10.2020 - Edumodul finále
Projekt sa dostal do finálnej fázy, čo znamená, že moduly a lekcie sú pripravené, systém je funkčný, deti s rodičmi a špeciálnymi pedagógmi môžu lekcie voľne používať za účelom vylepšenia rozvoja a odborníci môžu nahrávať do modulu vlastné lekcie. Viac TU..
27.10.2020 - Príprava webovej konferencie
WEBOVÁ KONFERENCIA s názvom: Rozvoj detí s odlišným vývojom digitálnou výučbou – dňa 26.11.2020 o 14:00. Účasť na konferencii je bezplatná. Konferenciu usporiada Centrum Liberta cez aplikáciu ZOOM a je podmienená registráciou. Viac TU..
10.11.2020 - Edumodul a pandémia
Pandémia COVID poukázala na to, aký obrovský prepad môže znamenať v rozvoji detí s odlišným vývojom ak sa nemôže zrealizovať klasická výučba a potrebné terapie. Viac TU..
17.11.2020 - Protokol Edumodul
Na základe dlhodobých skúseností bolo zistené, že na medzinárodnej úrovni chýbajú kapacity v oblasti vzdelávania aj v zdravotníctve. Touto cestou prinášame odborníkom do rúk taký prostriedok, ktorým môžu pomôcť sebe aj kolegom zvýšiť efektivitu práce. Viac TU..
Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou

Projekty 2023

Projekty 2022

Projekty 2021

Projekty 2020

Projekty 2019

Projekty 2018

Projekty 2017

Projekty 2016

Projekty 2015

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012