Opora

Zhrunutie projektu:

Cieľom tohto projektu je čo najefektívnejšie docieliť zlepšenie správania u nášho klienta s poruchou autistického spektra. Volá sa Maťko a má 12 rokov.Vďaka absolvovaniu terapie s použitím rôznyh tlakových, vibračných a zvukových pomôcok chceme docieliť zlepšenie jeho kvality života, zvládanie záchvatov a naučenie sa primeranej reakcie pri záchvatoch. Vízia do budúcna pre Maťka je taká, aby vedel plnohodnotne a najmä aj napriek svojej diagnóze byť začlenený do spoločnosti a vedieť samostatne fungovať. Pomôže to jeho osobnosti a jeho rozvoju. Pre jeho budúci život to má veľmi veľký význam, tak isto aj pre jeho rodinu. Maťkovi táto terapia do života veľmi pomôže a dá mu šancu na kvalitnejší a plnohodnotnejší život, kde sa nauči zvládať a reagovať, koordinovať svoje reakcie pri záchvatoch, ktoré sú jeho každodennou súčasťou.

Časový plán projektu: 05/22 - 09/22

Finančný príspevok: 600 €

Opora

Projekty 2023

Projekty 2022

Projekty 2021

Projekty 2020

Projekty 2019

Projekty 2018

Projekty 2017

Projekty 2016

Projekty 2015

Projekty 2014

Projekty 2013

Projekty 2012