10.11.2020 - Edumodul – podpora aj počas pandémie

E-learningová platforma https://www.edumodul.sk/sk vyvinutá v rámci medzinárodného projektu zrealizovaného v programe Erasmus + je štruktúrovanou pomôckou podpory domáceho rozvoja.
Aj na svetovej úrovni jedinečnú e-learningovú metódu a systém vypracovalo Centrum Liberta, ktorým systémom vie poskytnúť pomocnú ruku rodinám a deťom s odlišným vývojom, ktoré dostávajú počas pandémie COVID menej pozornosti. Systém obsahuje moduly s lekciami a učebnými materiálmi.
Pandémia COVID poukázala na to, aký obrovský prepad môže znamenať v rozvoji detí s odlišným vývojom ak sa nemôže zrealizovať klasická výučba a potrebné terapie.
Špeciálni pedagógovia a zdravotníci sa zhodujú v tom, že rodičia zažívajú teraz veľkú neistotu, či brať svoje deti na rozvojové terapie, keďže výučba nie je. Ak tieto deti neabsolvujú rozvojové terapie, môže to znamenať veľký výpadok, zhoršenie a môžu veľmi zaostať voči očakávaným výsledkom.
V rámci projektu edumodul.sk zrealizovaného na medzinárodnej úrovni v programe Erasmus+ je vyvinutá e-learningová platforma, štruktúrovaná pomôcka, prostriedok na podporu rozvoja v domácom prostredí. Platforma v štyroch jazykoch v prehľadnej forme poskytuje možnosť pedagógom nahrať učivo, rodičom zas jednoducho použiť nahrané učivo, tým podporujúc rozvoj dieťaťa v domácom prostredí.
O programe Edumodul
Odborníci troch krajín sa spojili, aby intervencia v ranom veku bola dosiahnuteľná pre viac detí s atypickým vývojom. Medzi novembrom 2018 a októbrom 2020 sa uvedie do praxe Erasmus+ program s názvom „Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou“ , v rámci ktorého sa organizácie RejtettKincsekDownEgyesület z Nyíregyháze, CaritasSzervezet zo Satu Mare a Centrum Libertan.o. z Košíc podujali na vytvorenie systému e-learningu
Platforma bude dosiahnuteľná v maďarčine, rumunčine a slovenčine, jednotlivé moduly sa budú venovať šiestim rozvojovým oblastiam: myslenie, samostatnosť, socializácia, komunikácia,jemná motorika, hrubá motorika.

10.11.2020 - Edumodul – podpora aj počas pandémie

Zoznam noviniek