3.6.2024 - Darovaný týždenný rehabilitačný pobyt pre 10 detí v Centre Liberta - vyhodnotenie!

Milí priatelia, sme vám nesmierne vďační za všetkých takmer 700 komentárov, ktorými ste nám opäť raz dokázali, že je veľmi veľa detí, ktoré potrebujú našu podporu, aby mohli pravidelne rehabilitovať.
Starostlivo a zodpovedne sme vyhodnocovali všetky vaše návrhy a prihliadali sme pri tom na hlavnú podmienku - aby dieťa absolvovalo aspoň 10-krát rehabilitáciu u nás v Liberte. Túto požiadavku splnilo takmer 60 označených detí, vybrať spomedzi nich iba desať, bolo pre nás nesmierne náročné.
Po dôkladnom zvážení sme sa nakoniec v Liberte zhodli na týchto deťoch, ktorým s radosťou darujeme vďaka nášmu anonymnému darcovi, týždenný rehabilitačný pobyt:
A ako bonus sme sa rozhodli venovať týždenný rehabilitačný pobyt aj Nelke - Michaela Karľová
Sme presvedčení, že intenzívna rehabilitácia prispeje k zlepšeniu kvality života týchto úžasných detí.
Toto nie je naša posledná darovacia aktivita, preto nás aj naďalej sledujte na sociálnych sieťach, aby vám nič neuniklo.
odičov vybraných detí, ktoré nemajú termín, prosíme, aby nás kontaktovali do piatka 7.6.2024, a to buď:
telefonicky: 0911 940 959 alebo e-mailom: info@centrumliberta.sk
Tešíme sa na vás a vaše deti. Spolu dokážeme viac!

3.6.2024 - Darovaný týždenný rehabilitačný pobyt pre 10 detí v Centre Liberta - vyhodnotenie!

Zoznam noviniek