16.6.2019 - Edumodul - online rozvoj detí s odlišným vývojom

E-learning systém koncipovaný troma organizáciami (Rejtett Kincsek Down Egyesület -Maďarsko, Centrum Liberta – Slovensko a Caritas - Rumunsko) v rámci programu Erasmus+ pod názvom „Rozvoj detí s odlišným vývojom s online podporou“ sa realizuje v štyroch jazykoch a bude dostupný na webových stránkach: edumodul.hu/ro/sk/com.
Online moduly sa sústredia na šesť rozvojových oblastí, ktoré sú nasledovné:
KOGNITÍVNA / MYSLENIE
SAMOSTATNOSŤ
SOCIALIZÁCIA – SPOLOČENSKÉ SPRÁVANIE SA
KOMMUNIKÁCIA – REČ
JEMNÁ MOTORIKA
HRUBÁ MOTORIKA
Skôr než moduly obsahujúce lekcie budú dosiahnuteľné pre širokú verejnosť, odborníci troch organizácií otestujú modulom "Szófelismerési tréning" – Precvičenie rozpoznávania slov v maďarskom jazyku metodiku s deťmi s atypickým vývojom a ich rodičmi. Podľa plánov sa pripravia tri maďarské, jeden slovenský a rumunský modul. Významným cieľom programu je, aby v budúcnosti odborníci rozširovali moduly a lekcie vlastnými modulmi a lekciami v rámci šiestich rozvojových oblastí.

16.6.2019 - Edumodul - online rozvoj detí s odlišným vývojom

Zoznam noviniek