3.1.2015

Bilancia r. 2014

Skončil sa rok 2014, pre naše centrum to bol rok výrazného rastu a rozšírenia služieb.

Rok 2014 sme začali s 5 zamestnancami a 4 dobrovoľníkmi z ÚPSVaR. Z dôvodu zvýšeného záujmu o naše služby, sme v máji zobrali do podnájmu ďalšie priestory a naše centrum získalo rozlohu 320 m2. 

Behom mesiaca máj a jún sme zamestnali ďalších 7 zamestnancov.

Bilancia klientov:

V r. 2014 sme poskytli rehabilitačné služby 137 klientom s rôznym zdravotným postihnutím. 

Z toho 90 boli z košického kraja a 47 z rôznych kútov Slovenska.

Terapiu TheraSuit absolvovalo za r. 2014 - 108 klientov,

Terapiu GIGER MD - 56 klientov,

Terapiu Dévény - 33 detí.

Okrem inovatívnej terapie TheraSuit, ktorá sa radí medzi najúspešnejšie terapie v liečbe detí s dg. DMO,  sme ďalej rozšírili naše služby o metódu Bobath a výchovno – vzdelávací program so špeciálnou pedagogičkou pre deti predškolského veku.

Kurzy a školenia našich zamestnancov v r. 2014:

2 - certifikát terapie TheraSuit - momentálne máme 6 fyzioterapeutov na terapiu TheraSuit

3 - certifikát terapie TheraSuit advance II

2 - certifikát GIGER MD terapie

1 - certifikát metódy Bobath

3 - kurz "Využitie nových postupov pri liečbe detí s DMO" 

1 - kurz "Využitie dotykových tabletov pre deti so špeciálnymi potrebami"

8 - osvedčenie o teoretickom a prektickom využití terapie Snoezelen

1 - školenie Montessori pedagogiky

8 - seminár s medzinárodnou účasťou "Rehabilitácia v pediatrii"

Úspešné projekty:

V r. 2014 sme uspeli v projektoch, ktoré podporili Nadácia Tatra banky a ČSOB Nadácia.

Najvýznamnejší podporený projekt bol v rámci Programu Švajčiarsko – Slovenskej spolupráce s nadáciou Ekopolis a partnermi nadáciou Socia a Karpatskou nadáciou. Tento projekt nám umožnil predovšetkým zaviesť v Centre Liberta terapiu GIGER MD - novinku na Slovensku a zriadiť senzorickú miestnosť Snoezelen.

Ďakujeme organizáciám a nadáciám, ktoré v r. 2014 finančne podporili rehabilitáciu detí v našom Centre, a to konkrétne:

Nadácia Pontis, Srdce pre deti  

Arcidiecézna charita Košice

Nadácia Carmeuse 

Ďakujeme organizáciám, ktoré nám nezištne finančne pomohli alebo poskytli svoje služby, a to konkrétne:

Primátor mesta Košice

aClub s.r.o.

Ivan Mikita - M šport 

MAD MEDIA s.r.o.

Cassovianet Košice s.r.o.

CEEB Slovakia s.r.o.

Ďakujeme portálom „ľudia ľuďom“ "srdce pre deti" a „pomoc jeden druhému“ za možnosť zverejňovania príbehov aj našich detí, ktoré potrebujú finančnú pomoc na rehabilitácie.

Sme tu pre Vás aj v roku 2015 s našim stabilným kolektívom kvalifikovaných fyzioterapeutov.

3.1.2015

Zoznam noviniek