1.7.2020 - Individuálne cvičenia

Od 1.7. sme rozšírili naše služby aj o individuálne rehabilitačné cvičenia v trvaní 60 alebo 90min, ktoré môžete absolvovať podľa vášho želania raz alebo niekoľkokrát za týždeň.
Ďalej ponúkame možnosť individuálnych terapií:
- TheraTogs
- TheraSuit
- Bobath
- APPP (autoreflexné predpôrodné a popôrodné polohy)
- Giger MD
Od 6.7. ponúkame individuálnu špeciálnu pedagogiku a cvičenia na rozvoj jemnej motoriky pomocou špeciálneho programu, vyvinutého pre Centrum Liberta.
Pre objednanie sa alebo viac informácií nás kontaktujte na: info@centrumliberta.sk alebo na čísle: 0917907541.
1.7.2020 - Individuálne cvičenia

Zoznam noviniek