11.3.2024 - Pravidelné rehabilitácie v Centre Liberta otvorili Viktorkovi cestu k pohybu

„Pri zmienke o detskej mozgovej obrne, si mnohí ľudia predstavia dieťa na invalidnom vozíku. No táto diagnóza má rôzne podoby,“ otvára Viktorkov príbeh jeho mamka Petra.  „Viktorko sa narodil sekciou, ktorá bola sprevádzaná komplikáciami. Následkom nedostatku kyslíka pri pôrode, nastalo u Viktorka nedokysličenie a nedokrvenie mozgu,“ pokračuje mamka Petra. Prvé štyri mesiace Viktorkovho života sa zdali byť bez problémov.  Mamka Petra si však všimla, že pravá rúčka zostáva stiahnutá do päste a jeho psychomotorický vývoj je oneskorený. Tento obrat udalostí spustil sériu vyšetrení, získavanie informácií o ochorení a hlavne intenzívne rehabilitačné cvičenie.

Viktorko začal s rehabilitáciou podľa Vojtovej metódy a postupne pridávali plávanie, kraniosakrálnu terapiu, hipoterapiu. Obrovskou podporou pre Viktorka sú jeho dve staršie sestričky, rodičia a starí rodičia, ktorí mu pomáhajú v jeho napredovaní.

Od mája minulého roka, keď mal Viktorko desať a pol mesiaca,  spolu s mamkou Petrou začal dochádzať na rehabilitačné cvičenia do nášho Centra Liberta. Vtom období sa dokázal  otočiť len na bok a na bruško, a to len na ľavej strane. Na začiatku absolvoval individuálne cvičenia 2 až 3-krát týždenne, ktoré sa  neskôr zmenili na pravidelné intenzívne týždenné rehabilitačné pobyty.

V Centre Liberta Viktorko dosiahol všetky svoje doterajšie dôležité míľniky: naučil sa pivotovať do oboch strán, plaziť, dávať sa na štyri nôžky, postaviť sa, chodiť popri nábytku, urobil prvé kroky a začal si všímať a používať svoju pravú rúčku.

„Viktorko pri cvičení krásne spolupracuje.  Jeho intenzívny rehabilitačný program zahŕňa prvky Bobath konceptu, DNS metódy, PNF, cvičenia podľa posturálnej ontogenézy, polohovanie, Galileo terapiu, Imoove terapiu, ADL, Handling, Ergoterapiiu, podporné mobilizačné techniky, propriostimuláciu a neuromobilizáciu.  Keďže Viktorko je už samostatne chodiaci, momentálne sa počas cvičení u neho zameriavame na úpravu stereotypu chôdze, a to na zlepšenie prenosu váhy na pravú dolnú končatinu. V rámci Viktorkovej diagnózy sa tiež venujeme pravej hornej končatine, lepšiemu zapojeniu do opory a hrubej motoriky “ vysvetľuje priebeh intenzívnej rehabilitácie fyzioterapeutka Evka.

Vďaka pozornosti rodičov, ktorí čo najskôr rozpoznali Viktorkove problémy,  spolu s láskyplnou  podporou celej rodiny a pravidelným rehabilitáciám, dosahuje Viktorko úžasné pokroky, z ktorých sa tešia rodičia aj naši fyzioterapeuti. „ Je dôležité v cvičeniach aj naďalej pokračovať,“  zdôrazňuje Viktorkova mamka Petra.

Pre rodičov, ktorým sa narodí dieťa predčasne, alebo s vážnym zdravotným postihnutím je začiatok kritickým a veľmi náročným obdobím. V Centre Liberta chápeme, aké dôležité je mať spoľahlivého partnera v ťažkých a rozhodujúcich chvíľach. S dôverou sa nás môžete obrátiť, v rámci našej Služby včasnej intervencie vám poskytneme všetky informácie a nastavíme individuálny plány spolupráce až do siedmeho roku  života  dieťaťa. 

Viac informácií o Službe včasnej intervencie nájdete na našej stránke: http://www.centrumliberta.sk/sluzba-vcasnej-intervencie-

Na intenzívny rehabilitačný pobyt v CENTRE LIBERTA v Košiciach sa môžete objednať:

telefonicky: 0911 940 959

e-mailom: info@centrumliberta.sk

cez kontaktný formulár: https://liberta.forbis.sk/sk/externalForm/admin?iframe=1

#skutocnypribeh #cemtrumliberta #libertakosice #rehabilitacie #rehabilitacnecentrum #viktorkovacestakpohybu

11.3.2024 - Pravidelné rehabilitácie v Centre Liberta otvorili Viktorkovi cestu k pohybu

Zoznam noviniek